بدنبال اعتراضات مکرر سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ، اختصاص مازاد ارزش فروشگاه شهروند و نمایشگاه شهرآفتاب به پرداخت بدهی های پیمانکاران و عدم تعریف پروژه جدید برای شهر تهران با اکثریت آراء در صحن شورای شهر تهران تصویب شد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درسیصد و یکمین جلسه شورای شهر تهران و در ادامه بررسی طرح الزام شهرداری تهران مبنی بر ارائه لیست بدهی های شهرداری با اشاره به بدهی 12حدود هزار میلیاردی شهرداری تهران به بانک ها اظهارداشت: در گزارش هایی که شهرداری قبل از تصویب واگذاری فروشگاه شهروند و شهرآفتاب ارائه کرده بود هیچگاه به این موضوع که بجز بانک شهر، مبلغ 7 هزار میلیارد نیز به سایر بانک ها بدهی دارد اشاره نکرده بود و نهایتا دو سرمایه بزرگ شهر تهران به بانک شهر واگذار گردید .

وی ادامه داد :از طرفی به گفته کارشناسان ارزش فروشگاه شهروند ونمایشگاه شهرآفتاب بسیار بیشتر از میزان بدهی شهرداری به بانک شهر می باشد لذا من درخواست دارم اقدامی نکنیم که شهرداری این دو سرمایه را به بانک شهر واگذار کند وبا مبلغی که بعنوان مازاد دریافت میکند پروژه های جدیدی تعریف نماید.

سالاری در ادامه با اشاره به بدهی شهرداری تهران به 39 هزار پیمانکار که تعداد 23000 نفر آنها مطالبات زیر یکصد میلیون تومان دارند گفت: هم اکنون شهرداری تهران به تعداد زیادی از پیماکاران بدهکار است که علی رغم رویکرد اخیر شهرداری در پرداخت بدهی پیمانکاران که رویکرد مثبتی می باشد هنوز تمام این بدهی ها تعیین تکلیف نشده و مشکلات زیادی را برای پیمانکاران ایجاد کرده است لذا می بایست مازاد قیمت کارشناسی نمایشگاه شهرآفتاب و شهروند در درجه اول برای تسویه بدهی پیمانکاران تخصیص داده شود و ما بقی برای پرداخت بدهی بانک ها اختصاص یابدو

سالاری اضافه کرد: ما نگرانیم که بانک شهر امکاناتی به شهرداری تهران بدهد و قراردادی را امضا کند و مازادی برای شهرداری نماند لذا با توجه به وضعیت موجود من پیشنهاد میکنم ذیل مصوبه ای که ابلاغ شده است یک تبصره بیاوریم که قیمت کارشناسی نمایشگاه شهرآفتاب و شهروند به هر میزان که تعیین شد برای مازاد آن به هیچ عنوان پروژه ای تعریف نگردد .

وی افزود: از آنجاییکه طرح در حال بررسی منتج به مصوبه می شود و برای اینکه برای آینده هم ریل گذاری کنیم ، می بایست سامانه ای به منظور ثبت و نگهداری متمرکز حساب بدهی ها ، تهاترها ، دیون و مطالبات و واگذاری ها در فرآیندهای عملیات مالی و ملکی ایجاد نماید تا در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری از جمله ارائه گزارش مدیریتی آنلاین و تصویب برنامه ها و بودجه های سالانه و چندسالانه از آن بهره برد.

شایان ذکر است پیشنهادات سالاری پس از بحث و بررسی به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید و در یکی از تبصره های پیشنهادی مقرر شد شهرداری تهران در هر صورت گزارشی را ظرف مدت یکماه در خصوص برنامه های خود برای پرداخت بدهی ها به پیمانکاران و سایر بانک ها ارائه دهد.