محمد سالاری در دویست و شصتمین جلسه شورای شهر تهران در گلایه ای به رییس و اعضای شورای شهر تهران و ستاد شورایاری ها گفت: سه سال و نیم از این دوره مدیریت شهری گذشت و ما شورایاران را به جلسات شورا دعوت می کنیم و آن هاگزارش می دهند و همه آن ها از اینکه معاونت فرهنگی و اجتماعی تعامل خوبی با شورایاران ندارد گلایه داشتند، این در حالیست که معاونت فرهنگي و اجتماعي باید در هم افزا كردن ظرفيت معتمدين و شوراياران محلات در پيشبرد امور شهر پيشگام باشد. اما چرا این موضوع تاکنون حل نشده است؟ چه کسی باید این موضوع را حل کند؟ اگر ما نمی توانیم این مساله را حل کنیم پس شورای شهر چه خاصیتی دارد؟

وی خطاب به رییس و اعضای ستاد هماهنگی شورایاری ها، ادامه داد: شما به نمایندگی از اعضای شورای شهر در ستاد هماهنگی حضور دارید و اگر ما در موضوع مداخله کنیم ناراحت می شوید. پس چرا این مساله را حل نمی کنید؟ حداقل اگر نمی توانید موضوع را حل کنید، طی یک جلسه تفاهمی، مساله را پاک کنید که از این به بعد این ظرفیت ها هم افزا شوند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به تعامل نامناسب برخی شهرداران مناطق با شورایاران، اظهار داشت: برخی شهرداران مناطق، ارتباط خود با شورایاری را قطع کرده اند و من بارها در این خصوص با رییس و اعضای ستاد هماهنگی شورایاری ها جلسه گذاشتم و صحبت کردم. 300 نفر از شورایاران محلات نیز در نامه ای به ریاست شورای شهر تهران از تعامل نامناسب معاونت اجتماعی و برخی شهرداران مناطق با آن ها گلایه کرده اند.

سالاری  با اصرار ریاست شورای شهر، از منطقه 4 به عنوان منطقه ای که بیش از دو سال است ارتباط خود با شورایاران را قطع کرده است، نام برد و گفت: جالب است که شهردار منطقه اصلا شورایاران را راه نمی دهد. من با آقای حبیب زاده در منطقه حاضر شدیم و جلسه گذاشتیم اما همچنان این مشکل وجود دارد. شما چطور ستاد شورایاری هستید؟ اگر نمی توانید به مسئولیت خود عمل کنید، بگویید تا کسانی که توانایی دارند به آنجا بروند.

وی تصریح کرد: نهاد شورایاری ها مبتنی بر مبانی نظری اصلاح طلبانه و در راستای تحقق جمهوریت و مردم سالاری در شورای اول شورایاری شکل گرفت، امروز چطور  می شود که یک شهردار منطقه، کل رابطه با شورایاری را قطع کند می کند؟ معاونت فرهنگی و اجتماعی در کنار کارهای ارزشمندی که انجام می دهد اما متاسفانه در تعامل با شورایاران خوب عمل نکرده است و ما به عنوان شورای شهر باید با  برگزاری جلسات تعاملی این مساله را حل کنیم.