محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه با اجرای مصوبه برج باغ‌‌‌ها تعداد زیادی از باغات تهران را از دست داده‌‌‌‌ایم و در مقابل درآمد چندانی کسب نشده گفت: