عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ
07 فروردین 1402

برچسب: سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر

ساماندهی مبادی دروازهای شهر گامی موثر در هویت بخشیدن به پایتخت 

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر، با هدف بیان چالشهای روز شهرها و کلانشهرهای کشور به ویژه تهران به عنوان پایتخت کشور، در حوزه مسائل شهری و تبادل نظر با مجموع های از مدیران،کارشناسان،دانشگاهیان، صاحب نظران، دانشجویان، پژوهشگران و شهروندان، جهت دستیابی به رویکردها و…

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر

گردشگری شهری با تاکید بر گردشگری شبانه 

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر، با هدف بیان چالشهای روز شهرها و کلانشهرهای کشور به ویژه تهران به عنوان پایتخت کشور، در حوزه مسائل شهری و تبادل نظر با مجموع های از مدیران،کارشناسان،دانشگاهیان، صاحب نظران، دانشجویان، پژوهشگران و شهروندان، جهت دستیابی به رویکردها و…

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر

چالش کمبود پارکینگ و سرانه های خدماتی در شهر تهران 

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر، با هدف بیان چالش های روز شهرها و کلانشهرهای کشور به ویژه تهران به عنوان پایتخت کشور، در حوزه مسائل شهری و تبادل نظر با مجموعهای از مدیران،کارشناسان،دانشگاهیان، صاحب نظران، دانشجویان، پژوهشگران و شهروندان، جهت دستیابی به رویکردها و…

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر

زلزله تهران؛ بایدها و نبایدها 

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر، با هدف بیان چالشهای روز شهرها و کلانشهرهای کشور به ویژه تهران به عنوان پایتخت کشور، در حوزه مسائل شهری و تبادل نظر با مجموعه ای از مدیران،کارشناسان،دانشگاهیان، صاحب نظران، دانشجویان، پژوهشگران و شهروندان، جهت دستیابی به رویکردها و…

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر

ساختمان های ناایمن و تاب آوری شهر تهران 

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر، با هدف بیان چالشهای روز شهرها و کلانشهرهای کشور به ویژه تهران به عنوان پایتخت کشور، در حوزه مسائل شهری و تبادل نظر با مجموع های از مدیران،کارشناسان،دانشگاهیان، صاحب نظران، دانشجویان، پژوهشگران و شهروندان، جهت دستیابی به رویکردها و…

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر

بلندمرتبه سازی و طرح تفصیلی منطقه 22 شهر تهران 

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر، با هدف بیان چالش های روز شهرها و کلانشهرهای کشور به ویژه تهران به عنوان پایتخت کشور، در حوزه مسائل شهری و تبادل نظر با مجموعه ای از مدیران،کارشناسان،دانشگاهیان، صاحب نظران، دانشجویان، پژوهشگران و شهروندان، جهت دستیابی به رویکردها…

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر

شهروندان با مطالبه گری می توانند سیاست های مدیریت شهری را تغییر دهند 

نشست ” ساختمان های ناایمن و تاب آوری شهر تهران” از سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر با سخنرانی بهروز بهنام عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تیمور هنربخش مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور سرزمین، محمود قدیری معاون فنی سازمان آتش نشانی، عباس استاد تقی زاده…

سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر

دمای منطقه ۲۲ دو درجه گرم شده است 

نشست بررسی « بلندمرتبه سازی و طرح تفصیلی منطقه 22 شهر تهران» از «سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر» با سخنرانی مصطفی بهزادفر رئیس دانشکده معماری و شهرسازی علم و صنعت ، سهراب مشهودی رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، بهرام امین‌زاده، عضو هیات علمی…