محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر با تاکید بر اینکه اجاره داری یک منبع درآمد پایدارشهرداری است ، گفت: شهرداری تهران بجای آنکه برای تأمین درآمد املاک خود را بفروش برساند بهتر است به سمت اجاره داری برود.

 

سالاری در جلسه بررسی لایحه بودجه 94 شهرداری تهران اظهار داشت: شهرداری ادعا می کند در سال 93 از محل عوارض بر پروانه ساختمان 7 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته است که ما در بررسی این موضوع آنالیزی از آن نداریم و تنها باید اظهارات دوستان شهرداری را مبنا قرار دهیم.

 

وی همچنین با اشاره به مغایرت های رفع شده در طرح تفصیلی توسط شورای عالی معماری و شهرسازی، گفت: به طور مثال یک طبقه تشویقی در 11 هزار هکتار بافت ناپایدار و همچنین ملغی شدن بلند مرتبه سازی در منطقه 22 که باعث کاهش عوارض شده است، را چگونه آنالیز می کنید در صورتی که آثار کاهنده آن در بودجه دیده نشده است.

 

وی در ادامه با اشاره به اینکه 2 هزار و 600 میلیارد تومان از درآمد شهرداری از محل فروش املاک است، گفت: ما برای آنکه 7 هزار میلیارد تومان کار عمرانی در شهر انجام دهیم چرا باید املاکی که دارای ارزش افزوده هستند را بفروشیم.

 

سالاری به موضوع اجاره داری به عنوان یک درآمد پایدار اشاره کرد و افزود: شهرداری بجای آنکه برای تأمین درآمد املاک خود را بفروش برساند بهتر است به سمت اجاره داری املاک خود برود.

 

سالاری همچنین با اشاره به اینکه بحث ارزش افزوده به دلایلی ممکن است در مجلس به تصویب نرسد و بنابراین سهم شهرداری از این عوارض نیز محقق نشود، گفت: به پشتوانه این عوارض، پروژه تعریف نکنیم تا عواقب بعدی برای شهرداری ایجاد نشود.