رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران لایحه جایگزین برج باغ را تشریح کرد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه اصلاحیه دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران با اشاره به سابقه نحوه مداخله در باغات شهر تهران گفت: قبل از تصویب برج باغ و قبل از طرح جامع سال ۸۶ اقدام در این حوزه بر اساس دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری مصوب سال 74 بود و برای باغات بهم پیوسته و باغات پراکنده براساس یک مدل تصمیم گیری می شد، بر این اساس برای باغات کمتر از ۳۰۰۰ متر مربع، ۱۰ درصد سطح اشغال در دو طبقه و تراکم ۲۰ درصد، باغات بین ۳۰۰۰ تا 5000 متر مربع، ۱۵ درصد سطح اشغال و دو طبقه که جمعا می شود ۳۰ درصد تراکم، باغات بالای ۵۰۰۰ متر مربع، ۱۵درصد سطح اشغال در سه طبقه و جمعا 45 درصد تراکم در نظر گرفته می شد.

سالاری ادامه داد: بعد از تصویب برج باغ مصوب شورای دوم، در سال 1383 که پیوست سوم طرح جامع شد، سال ۸۳ تا سال ۹۱ که طرح تفصیلی ابلاغ شد با توجه به اینکه ضوابط ملاک عمل، 4 طبقه 60 درصد برای تمامی املاک بوده است مقرر می شود 8 طبقه 30 درصد به انضمام یک طبقه مازاد پروانه صادر شود و این همان مصوبه ۹ طبقه برج باغ است.

این عضو شورای شهر تهران افزود: از سال 91 تا پایان سال 96 که مصوبه برج باغ لغو شد

بر مبنای پیوست سوم طرح جامع مقرر می شود، بر اساس زیر پهنه طرح تفصیلی به انضمام یک طبقه مازاد پروانه صادر شود، مشروط بر اینکه سطح اشغال از ۶۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته اما به طبقات اضافه شود اما از آنجاییکه پیوست مطالعاتی وجود نداشت و در شوراهای معماری نیز بطور سلیقه ای اجازه تا 45 درصد گودبرداری هم داده شد نهایتا به از بین رفتن باغات انجامید.

وی با اشاره به گزارش معاونت شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص بررسی و آسیب شناسی ساخت و ساز در باغات بر اساس مصوبه برج باغ اظهارداشت: از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 96 ، مجموعاً برای 493 پلاک باغ با وسعت 128 هکتار، انواع پروانه ساختمانی صادر شده است که بیشترین سهم از پروانه‌های صادره در منطقه یک و پس از آن در مناطق 21 و 22 و کمترین سهم در مناطق مرکزی است. همچنین متوسط اندازه قطعات در پروانه‌های صادره، حدود 2600 مترمربع است و متوسط سطح اشغال باغات در پروانه‌های صادره معادل 35 درصد و این میزان در گواهی‌های صادره، به بیش از 40 و حتی 50 درصد افزایش یافته است.

سالاری افزود: شهرداری تهران، مجموعاً حدود 1200 میلیارد تومان درآمد از صدور پروانه ساختمانی در باغات طی 10 سال گذشته کسب کرده که حدود یک درصد از مجموع تمام درآمدهای آن است و به درآمدزایی شهرداری هم کمک نکرد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای پنجم شهر تهران در سال 96 مصوبه برج باغ را لغو کرد و مقرر شد شهرداری تهران لایحه جایگزین را به شورا ارائه دهد گفت: لایحه ارائه شد و پس از جلسات کارشناسی و بررسی های متعدد کمیسیون های تخصصی شهرسازی و معماری و سلامت و محیط زیست با معاونت شهرسازی و معماری در 80 درصد موارد مطرح شده به فهم مشترک رسیدند.

وی با اشاره به جمع بندی لایحه شهرداری تهران در خصوص طرح جایگزین ( طرح خانه باغ) کمیسیون های تخصصی شورا بیان کرد: در این لایحه حدنصاب تفکیک در باغات بهم پیوسته را۱۰ هزار مترمربع تعیین کردیم، در حالی که در گذشته 2000 متر مربع بوده است، اساسا دستورالعمل ماده۱۴ قانون زمین شهری از اختیارات شخص وزیر راه و شهرسازی است لذا عملا باید وزیر در این خصوص تصمیم بگیرد، در باغات پراکنده نیز حدنصاب تفکیک 5 هزار متر مربع را یپشنهاد دادیم که در گذشته 2 هزار متر مربع بوده است و این موضوع خود به از بین نرفتن باغات کمک می کند.

سالاری در خصوص نحوه ساخت و ساز در باغات نیز توضیح داد: بر اساس این لایحه ساخت و ساز در باغات 500 تا ۳۰۰۰ متر، با سطح اشغال ۱۵ درصد در دو طبقه و حداکثر تراکم ۳۰ درصد، باغات ۳تا۵ هزار متر سطح اشغال ۱۵ درصد در سه طبقه و تراکم تا ۴۵ درصد و برای باغات تا ۵ هزار متر مربع سطح اشغال ۱۵ درصد و تعداد سه طبقه با تراکم ۱۵ درصد اجازه ساخت داده می شود اما برای مازاد مساحت 5 هزار مترمربع، ۱۰ درصد سطح اشغال در سه طبقه و 30 درصد تراکم در نظر گرفته شده است تا در این باغات که 75 درصد باغات باقی مانده شهر هستند و ارزش اکولوژیکی هم دارندکاهش بارگذاری داشته باشیم نه اینکه هرچه مساحت باغ بالاتر می رود بارگذاری هم افزایش پیدا کند. البته در این مورد کمیسیون سلامت و محیط زیست پیشنهاد می کند که برای باغات ۵ هزار متر مربع به بالا کلا ۲۵۰ متر مربع و در دو طبقه اجازه ساخت داده شود که این اقدام این باغات را به سمت تفکیک می برد و آن ها را به خطر می اندازد.

وی با اشاره به قاعده 30 -70 نیزگفت: در صورتی که باغ های با مساحت بالای 3000 متر مربع، ۷۰ درصد باغ را به نام شهرداری سند بزنند تا تبدیل به پارک عمومی شود در ۳۰ درصد باقی مانده می توانند 60 درصد بسازند که بر این اساس در ۱۸ درصد کل باغ ساخت و ساز می شود. نحوه ساخت و ساز در اراضی صنعتی و کارگاهی (s3)که باغ یا مزروعی باشند نیز حداکثر 2 طبقه 30درصد خواهد بود.

سالاری اضافه کرد: یکی از نکات برجسته این لایحه اینست که یک مسیر ویژه ای برای صدور پروانه برای باغات ایجاد و یک کمیته فنی باغ تشکیل شود، همچنین کلیه دستورالعمل های طرح تفصیلی مغایر با این مصوبه لغو شود و نهایتا عملکرد های پیشنهادی مجاز جهت استقرار در به عنوان یک بسته تشویقی به صاحبان باغات نیز ارائه شده است.

وی در پایان به پرونده های جاری باغات اشاره کرد و گفت: اکنون مردم بلاتکلیف هستند، ما وقتی مصوبه برج باغ را لغو کردیم تعدادی از صاحبان باغ از قبل تقاضای تشکیل پرونده داده بودند، حتی متاسفانه بعد از لغو مصوبه هم پرونده هایی در این خصوص تشکیل شده است و اکنون تعداد کل پرونده های جاری که باید برای آن ها تصمیم گیری شود 473 پرونده است که از این تعداد 38 پرونده درخواست تغییر نقشه و تمدید پروانه، 435 پرونده درخواست تخریب و نوسازی داشته اند. همچنین 62 پرونده کل عوارض را تا 97/1/7 پرداخت کرده اند،که مبلغ آن 170 میلیارد توماناست. 72 پرونده نیز عوارض علی الحساب را تا 97/1/7 پرداخت کرده اند که این مبلغ نیز 492 میلیارد تومان است. پرونده هایی هم که متاسفانه بعد از مصوبه شورا عوارض پرداخت کرده اند، 18 پرونده هستند که 67 میلیارد تومان پرداختی داشته اند.