محمد سالاری در اخطاری به متولیان پروژه هتل هجرت گفت: در صورتی که تا پایان امسال نسبت به تعیین تکلیف با شهرداری مطابق با طرح تفصیلی شهر تهران و قوانین ملاک عمل اقدام نشود، شهرداری نسبت به پر کردن گود پرخطر و متروکه این پروژه اقدام خواهد کرد. در صورتی که متولیان این پروژه، موضوع را تا پایان سال پیگیری نکنند، شهرداری منطقه باید نسبت به پرکردن گود و خروج پروژه از وضعیت کنونی که پرخطر و متروک است، اقدام کنند.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به بازدید خود از گود پرخطر هتل هجرت متعلق به وزارت ارتباطات،گفت: این گود که در محل تقاطع پل سید خندان و خیابان شریعتی قرار دارد، حاصل یکی از پروژه‌هایی است که در دوره مدیریت شهری سابق بدون دریافت پروانه و صرفا با یک دستور و صدور پیش پروانه آغاز شد.

سالاری ادامه داد: در همان زمان، وقتی در جریان اقدام به گود برداری این پروژه قرار گرفتم، پس از بررسی ها متوجه شدم که قناتی با «دبی» بسیار بالا، از زیر این پروژه عبور می‌کند و متاسفانه متولیان ساخت، هیچگونه توجهی به این موضوع نداشتند. در آن زمان بلافاصله در محل پروژه حاضر شدم و مکاتباتی را در خصوص پروژه انجام دادم و نهایتا این پروژه برای بررسی و اصلاح مسیر قنات متوقف شد.

وی با اشاره به آخرین گزارشات دریافتی در خصوص پروژه هتل هجرت، اظهار داشت: اکنون با حضور مجدد در محل پروژه و گودبرداری و با پیگیری شهرداری منطقه 7، مسیر این قنات به درستی منحرف شده و خطری آن را تهدید نمی‌کند. البته قرار بر این است که با مسئولان قنات‌های شهر تهران بازدیدی از فضاهای زیر سطحی این پروژه داشته باشیم.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در خصوص پروژه گفت: این پروژه، مجوز ساخت 25 طبقه را در دوره مدیریت شهری گذشته از کمیسیون ماده 5 گرفته است. عوارض این پروژه پرداخت شده ولی هنوز موفق به اخذ پروانه نشده است که در این بازدید، به آن ها اخطار دادیم که باید مطابق با طرح تفصیلی شهر تهران و قوانین ملاک عمل فعلی اقدام شود .در صورتی که متولیان این پروژه، موضوع را تا پایان سال پیگیری نکنند، شهرداری منطقه باید نسبت به پرکردن گود و خروج پروژه از وضعیت کنونی که پرخطر و متروک است، اقدام کنند.