رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در مورد نمای شیشه‌ای ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را ارائه کرد.

 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در مورد نمای شیشه‌ای ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را ارائه کرد.

 

محمد سالاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به عدم رعایت ضوابط نما از سوی مجلس شورای اسلامی در ساخت این بنا گفت: ساختمانی روبروی مجلس فعلی به منظور توسعه فضای این نهاد بدون توجه به قوانین ضوابط نما و بصورت یک ساختمان شیشه‌ای و کامپوزیتی بی‌هویت در حال احداث است.

 

وی با بیان اینکه قطعا رعایت مبانی شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی در محلی که به‌عنوان پارلمان ملی کشور مطرح است، باید یکی از اولویت‌های مجلس باشد، افزود: علی رغم مکاتبات شهرداری تهران با مجلس و حضور مسئولین فنی مجلس و معاونت شهرسازی و معماری، متاسفانه به قانون تمکین نکردند و یک ساختمان تمام شیشه‌ای را بنا می کنند که هیچکدام از مفاد و مبانی معماری ایرانی اسلامی را مد نظر قرار نداده است.

 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه به موجب مقررات ملاک عمل از سالیان گذشته، ساختمان‌های شاخص که بالای 12 طبقه و یا بالای 20 هزار متر مربع هستند مکلف به حضور در کمیته نمای معاونت شهرسازی و معماری و ملزم به رعایت قوانین مربوطه هستند، گفت: علی رغم اینکه جلساتی در اداره کل معماری و ساختمان معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران با حضور اساتید دانشگاه تشکیل شد، دوستان مجلس در این جلسات شرکت نکردند و جلسه کنسل شد.

 

سالاری با تاکید بر لزوم جمع آوری نمای ساختمان در حال ساخت مجلس گفت: قطعا مجلس شورای اسلامی ملزم به رعایت تمامی قوانینی که عامه مردم حتی برای ساختمانهای 50 -100 مترمربع اجرا می کنند، است چراکه مجلس محلی شاخص در کشور است که در تمامی محافل خارجی و داخلی مورد توجه و مثال قرار می گیرد.

 

وی با بیان اینکه نمای ساختمانها می بایست در کمیته نما مورد بررسی قرار گیرد و طبق ضوابط ملاک عمل، ساختمان های دولتی نیز مکلف به پیروی از این قانون هستند، ادامه داد: قاعدتا مجلس شورای اسلامی هم باید این ضوابط بویژه در حوزه اجرای نما را رعایت کند، چراکه این ساختمان سمبل خواهد شد.

 

سالاری افزود: ساختمان مجلس درکشورهای دیگر سمبل و نمادی از معماری آنها است و ما با این معماری غنی، فقط یک ساختمان با شیشه و کامپوزیت بنا کردیم که تبدیل به یک ساختمان عجیب و غریب خواهد شد که موجب سرافکندگی معماری ایرانی – اسلامی خواهد بود.