رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از عدم ارائه استنادات و همچنین عدم بررسی محتوایی عملکردهای مالی مورد بررسی در گزارش های حسابرسان انتقاد کرد.

 محمد سالاری در جریان بررسی گزارش « تفریغ بودجه سال 95 شهرداری تهران» با بیان اینکه اصول و چارچوب لازم برای ارائه این گزارش ها تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد، اظهار داشت: ما در شهرداری تهران در کنار بودجه عمومی شهرداری و تبصره های ذیل آن بودجه سازمان ها و شرکت های شهرداری را داریم که می بایست در قالب گزارش تلفیق تمامی این بودجه ها بصورت کلی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد تلفیقی آن ها با بودجه مصوب توسط حسابرس تفریغ مورد بررسی قرار گیرد.

 وی تصریح کرد: اگر ما بخواهیم ارزیابی درستی از وضعیت و نحوه عملکرد بودجه داشته باشیم باید گزارش تفریغ ناظر بر گزارش تلفیق باشد این در حالیست که هر کدام از این گزارش ها بصورت مجزا تهیه شده و حتی در خصوص تبصره ها هم عملا مدارک و استنادات لازم ارائه نشده است‌.

 سالاری با اشاره به این که گزارش تفریغ، بودجه مصوب شورا که بعد از تایید فرمانداری تهران ابلاغ می شود را با عملکرد مقایسه می کند و میزان افزایش و کاهش و جابجایی را اعلام می کند گفت:اساسا می بایست ابتدا گزارش های عملکرد حسابرسی شوند و بعدا گزارش تفریغ تهیه شود اما نکته اساسی که در اینجا وجود دارد اینست که این گزارش در گذشته فقط در حوزه ریالی یعنی فاکتورها مقایسه شده در حالیکه در قبال این فاکتور ها و تخصیص ها به لحاظ محتوایی و اینکه چه میزان کار انجام شده حسابرسی نشده است.

 این عضو شورای شهر تهران در خصوص تبصره های بودجه نیز بیان کرد: بعضا در تبصره های بودجه میزان هزینه ها و منابع اعتباری بسیار قابل توجه است و حتی طی سنوات گذشته به یک سوم و یا نصف بودجه کل شهرداری هم رسیده است. ما در خصوص تبصره ها و دستورالعمل نحوه اجرا و همچنین نحوه تخصیص بودجه تبصره ها را نداشتیم و صرفا تبصره ها را ما در شورا تصویب می کنیم و شهرداری غالبا بدون تدوین دستورالعمل نحوه اجرای تبصره ها، بودجه را ابلاغ می کند.

 رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران همچنین در خصوص گزارش انحرافات از بودجه در گزارش های شهرداری گفت: در این گزارش ها انحرافات بیان می شود اما دلایل و استنادات لازم اعلام نمی شوددر حالیکه صرف اعلام انحرافات کفایت نمی کند بلکه این موضوع که چرا این انحراف صورت گرفته مهم است تا بعدا شهرداری بتواند مبتنی بر این استنادات در فرایندهای عملیات مالی اصلاحات لازم را انجام دهد.