رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: حمایت از گردشگری موجب رشد اقتصادی کشور می شود و با توجه به پراکندگی مناسبی که آثار باستانی کشور در نقاط مختلف دارد، سبب رشد متوازن اقتصادی در شهرها و استان های مختلف می شود.

 

به گزارش روابط عمومی همایش بین المللی “معماری و توریسم” اعلام کرد: محمد سالاری در خصوص تاثیر برگزاری همایش معماری و توریسم در گسترش صنعت گردشگری اظهار کرد: صنعت گردشگری کشور برای گسترش نیاز به حمایت و فرهنگ سازی مناسبی دارد که این همایش می تواند در هر دو حوزه منشا اثر باشد.

وی با اشاره به لزوم حمایت دولت از صنعت گردشگری برای معرفی معماری ایرانی – اسلامی، خاطرنشان کرد: دولت اگر می خواهد معماری ایرانی – اسلامی به دنیا معرفی کند و این معماری نماینده خوبی برای فرهنگ و تمدن ما شود، باید از صنعت گردشگری حمایت کند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: حمایت از گردشگری موجب رشد اقتصادیکشور می شود و با توجه به پراکندگی مناسبی که آثار باستانی کشور در نقاط مختلف دارد، سبب رشد متوازن اقتصادی در شهرها و استان های مختلف می شود.

سالاری سرمایه گذاری بخش خصوصی را نیز در عرصه معماری ضروری ارزیابی و تصریح کرد: بخش خصوصی باید در این حوزه به دولت کمک کند زیرا دولت به تنهایی نمی تواند حمایت لازم را از صنعت گردشگری داشته باشد بنابراین این همایش می تواند جذابیت های سرمایه گذاری در این حوزه را به سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی کند.

وی معماری را از مهم ترین عوامل جذب گردشگر دانست و اضافه کرد: ظرفیت آثار باستانی کشورمان و همچنین معماری ایرانی و اسلامی این پتانسیل را دارد که گردشگران را به سوی خود خود جلب کند و باید به این نکته هم توجه داشت که معماری قدیمی همواره یکی از عوامل جذب گردشگر در جوامع مختلف بوده است.

این عضو شورای شهر تهران در پایان حمایت از گردشگری در حوزه های مختلف را به خصوص در حوزه معماری سببرونق اقتصادی کشور دانست و گفت: می توان با حمایت از گردشگری درآمدهای خوبی را به دست آورد و مسئولین باید با ساماندهی مناسب در این عرصه جایگاه ممتازی برای کشورمان ایجاد کنند.