عضو شورای اسلامی شهر تهران، توجه به تاریخ و مفاخر ملی کشور را امری مهم در راستای تقویت غنای فرهنگی ایران دانست و گفت: باید به مناسبت هایی همچون سالروز قیام سربداران که از مقاطع درخشان تاریخ خراسان است، توجه بیشتری داشته باشیم.

محمد سالاری با اشاره به تاثیرات فرهنگی و اجتماعی این کنگره افزود: کنگره سربداران می تواند گامی بلند در راستای ارج نهادن به مفاخر تاریخ خراسان و ترویج رادمردی و حق طلبی باشد .

عضو هیات امنا و نایب رئیس هیات مدیره خانه سبزوار تصریح کرد: با توجه به برگزاری موفق نخستین همایش هم اندیشی خراسانی های مرکز در سال 93 ، می توان از این ظرفیت مهم برای اعتلای تاریخ و مفاخر ملی خطه خراسان از جمله سربداران بهره برد.

سالاری با تاکید بر نقش مهم نخبگان خراسانی در ارج نهادن به مفاخر خراسان گفت: نگارش کتاب ، پایان نامه و مقالات پژوهشی با موضوع سربداران و پرداختن به اهمیت نقش سبزوار در گذر تاریخ می تواند چشم انداز روشنی از قدمت دیرینه خراسان در تاریخ مشرق زمین را بازگو کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر اهمیت بزرگداشت سالروز قیام سربداران در تاریخ کشور گفت: سربداران تجربه نخستین حکومت شیعی در ایران بود که در یکی از سخت ترین دوره های تاریخ ایران زمین و رواج خفقان و دیکتاتوری و با محوریت مردم دیندار و ظلم ستیزخراسان بزرگ بویژه اهالی متدین دارالمومنین سبزوار تشکیل و به صورت محلی به مدت نیم قرن حکومت کرد

در ادامه با اشاره به نقش تاریخی سربداران در منطقه سبزوار تصریح کرد: برپایی کنگره سربداران فرصت خوبی برای شناساندن ظرفیت های ملی و بین المللی شهرستان سبزوار است، به همین لحاظ پژوهشگران خراسانی باید تلاش کنند مدل ساده زیستی حکومت سربداران را در تاریخ خراسان برجسته سازی کنند .

نایب رئیس هیات مدیره خانه سبزوار افزود: مقاومت و سلحشوری مردم سبزوار در برابر حمله مغول نمونه بارزی از جنبش آزادیخواهی و استقلال طلبی سبزوار را نشان می دهد که حکومت مغولان اشغالگر را طی قیام سربداران به زیر کشید و مدل جدیدی از حکومت راستین تشیع را جایگزین آن کرد.

سالاری با اشاره به پایتخت بودن سبزوار در دوران حکومت سربداران خاطر نشان کرد: امرای سربداران در طول نیم قرن حکومت خود سبزوار را پایتخت خود قرار دادند که به گواهی تاریخ طی آن دوره رونق، آبادانی و رفاه مردم زبانزد بود.

وی افزود: کنگره سربداران به لحاظ بین المللی مورد توجه و حمایت شخصیت های بین المللی زیادی قرار دارد و پژوهشگران نهضت های آزادیخواهی در سطح جهان، بررسی خیزش سربداران در برابر یک حکومت اشغالگر را در کانون توجه خود قرار داده اند که می توان این موضوع را به فال نیک گرفت و کنگره های بعدی سربداران را با دقت و اهمیت بیشتری دنبال کرد