به گزارش اداره کل روابط عمومی و بین الملل شورای شهر تهران ، محمد سالاری گفت: این مصوبه دردولت قبل با حضور رئیس جمهور وقت، طی چند ساعت به تصویب رسیده بود که عملا باعث افزایش قابل توجه جمعیت شهر تهران و به هم خوردن تناسبات کالبدی پایتخت و از بین رفتن باغات به هم پیوسته می شد که با این اصلاحیه ، جلو تبعات این تصمیم غیرکارشناسی تا حد زیادی گرفته شد.

 

وی تصریح کرد: این اصلاحیه با رویکرد کاملا کارشناسی و مبتنی بر خردجمعی و اجماع نظرات حاضرین در جلسه گرفته شد که باید از وجود چنین فضای کارشناسی در شورای عالی شهرسازی و معماری، بویژه وزیر راه قدردانی کرد.

 

سالاری اضافه کرد: در راستای تعامل ایجادشده بین شورای شهر تهران و دولت یازدهم به ویژه شورای عالی شهرسازی، کارگروهی شامل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی، شهرداری و شورای شهر تهران برای بررسی‌های بیشتر کارشناسی و بررسی تاثیرات تمامی بندهای مصوبه مذکور در افزایش جمعیت پذیری شهر تهران تشکیل شد تا با درنظرگرفتن تبعات اجتماعی ناشی از هر گونه تصمیم گیری ، موارد اصلاحی را پیش بینی کنند.

 

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد : نهایتا پس از حدود 6 ماه کار کارشناسی متمرکز و همکاری متقابل ، امروز با مدیریت شایسته وزیر راه و شهرسازی و تعامل مثبت آقای قالیباف شهردار تهران ، تغییراتی در بندهای 1و 2 و 3 و 4 این مصوبه با در نظر گرفتن حقوق شهروندان ساکن در زیرپهنه های مسکونی این مناطق در جهت ساماندهی به فضای کالبدی شهر و صیانت از باغات تهران ، انجام شد.

 

سالاری افزود : ابطال بند 5 این مصوبه در راستای دغدغه های مقام معظم رهبری صورت گرفت. این بند مربوط به زیر پهنه 241 R (باغات به هم پیوسته شهر تهران از جمله باغات کن و سوهانک) است که با پیشنهاد شورای شهر تهران و شورای عالی شهرسازی ، ابطال شد .

 

وی تصریح کرد: در جلسه شورای عالی شهرسازیسابق کل اراضی بهم پیوسته باغات که به موجب قانون حداکثر 15 درصد بارگذاری به آن ها تعلق می گرفت ، دارای بارگذاری 4 طبقه 30 درصدی ( مجموعا 120 درصد) شدند که این امر موجب از بین رفتن بسیاری از باغات به هم پیوسته شهر تهران می شد.

 

به گفته وی، بند ششم این مصوبه که باعث شده بود ، کلیه اراضی دولتی متعلق به وزارت راه و شهرسازی در بندهای طرح تفصیلی جدید شهر تهران که اساسا اراضی توسعه ذخیره شهری بودند را به زیر پهنه های M,R یعنی تجاری و مسکونی با هدف درآمدزایی برای دولت تبدیل کنند، در جلسه امروز با ابطال این بند از مصوبه دولت سابق، عملا این اراضی ذخیره توسعه شهری برای ارتقا زندگی شهروندان تهران باقی ماندند.

 

رئیس کمیسون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با بند 7 مصوبه نیز گفت: شورای شهر تهران به منظور کمک به تعادل و توسعه شهر تهران و جهت تسهیل در احیای بافت‌های فرسوده برای جنوب محور خیابان انقلاب، 180 درصد تراکم رایگان در نظر گرفته بود که این بند از سوی اعضا شورای عالی تایید شد وتغییری نکرد .

 

محمد سالاری در مورد بند 8 این مصوبه اظهارداشت: با توجه به اینکه در راستای اجرای مفاد طرح جامع شهر تهران باید تمامی شهرک‌های شهر تهران با بارگذاری موجود و عدم احداث اضافه طبقه تثبیت می شدند و با عنایت به اینکه تعدادی از شهرک‌های مذکور در مفاد طرح تفصیلی شهر تهران گنجانده نشده اند ، اعضای شورای عالی مصوب کردند تا این شهرک‌ها مورد بازبینی قرار گرفته و طبقات آنها تثبیت شود و لذا قرار شد این بند مورد باربینی قرار گیرد.

 

وی اعلام کرد: ما به عنوان نمایندگان شهروندان تهرانی معتقد هستیم که هرگونه تغییر در مفاد طرح تفصیلی شهر تهران باید اولا با بررسی های کارشناسی صورت گرفته و ثانیا نباید منجر به تغییرات گسترده شود، چراکه تغییرات اسناد فرادست از جمله طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تهران باعث آسیب رسانی جدی به حقوق شهروندان و نابسامانی در مدیریت شهری می شود. بنابراین بنا به پیشنهاد ما قرار شد تغییرات گسترده موردنظر اعضای کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری با بررسی های کارشناسی بیشتر و کمترین تغییردر کارگروهی مشترک بین دبیرخانه شورای عالی شهرسازی ، معاونت شهرسازی شهرداری تهران و شورای شهر تهران مورد بازنگری بیشتری قرار گیرند .

 

بر اساس این گزارش، این جلسه با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، محمدباقر قالیباف شهردار تهران، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و معاونین فعلی و سابق شهرسازی شهرداری تهران و مشاور طرح تفصیلی شهر تهران برگزار شد.