رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت ایجاد کمیته ای با هدف پیگیری پرداخت مطالبات پیمانکاران از شهرداری تهران تاکید کرد.

به گزارش مهر، محمد سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در نخستین جلسه سال ۹۵ شورای اسلامی شهر تهران به موضوع مطالبات پیمانکاران از شهرداری تهران اشاره و بر ضرورت پرداخت آن تاکید کرد.

وی در ادامه از شورای شهر و شهرداری تهران خواست که کمیته ای را برای بررسی میزان بدهی ها و برنامه ریزی برای پراخت مطالبات پیمانکاران از سوی شهرداری تهران تعیین کنند.

سالاری با انتقاد از میزان قابل توجه بدهی به پیمانکاران، عدم پرداخت مطالبات معوقه آنان را میراث خوبی برای شورای چهارم و شهرداری تهران ندانست.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ارقامی که توسط شهرداری تهران در خصوص مطالبات بیان می شود ارقام متفاوتی است و باید این موضوع به طور دقیق احصا شود.

سالاری خطاب به رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد داد: من از شما می خواهم که کمیته ای در این خصوص ایجاد کنید تا ضمن مشخص کردن میزان بدهی، این موضوع تا پایان سال برطرف شده و بدهی به پیمانکاران به عنوان میراثی برای سال های بعد برای شورای چهارم و مدیریت شهری این دوره باقی نماند.