طرح الزام شورای شهر تهران مبنی بر تشکیل کمیته ارتقای ایمنی ساختمان‌های شهر تهران جهت پیگیری تحقق خروجی‌ها و پیشنهادات گزارش‌های تهیه شده در کاگروه‌های دولت، مجلس و شورای شهر و سایر نهادها و سازمان‌ها پیرامون بررسی حادثه پلاسکو در جلسه امروز شورای شهر تهران رأی آورد.

محمد سالاری در جریان سی و دومین جلسه شورای شهر تهران در توضیح طرح الزام شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تشکیل کمیته ارتقاء ایمنی ساختمان های شهر تهران جهت پیگیری تحقق خروجی ها و پیشنهادات گزارش های تهیه شده در کارگروه های دولت ، مجلس و شورای شهر تهران ( دوره چهارم) و سایر سازمان ها ، نهادها پیرامون بررسی حادثه ساختمان پلاسکو گفت: یک فوریت این طرح در جلسات گذشته رای آورده و به کمیسیون های تخصصی ارجاع شده است .

وی ادامه داد: بعد از حادثه پلاسکو مجموعه ای از کمیته های تخصصی در خصوص مسایل ایمنی ساختمان پلاسکو و همچنین دیگر ساختمان های نا ایمن، هم در سطح شهر و هم در سطح ملی تشکیل شد و در نهایت مجموعه ای از مطالعات گردآوری و حتی یک کتاب به عنوان خروجی کمیته های شورا تهیه شد و پیشنهادات مختلفی در سطوح مختلف برای تغییر قوانین و تدوین دستورالعمل های جدید ارایه شد.

سالاری افزود: با توجه به اینکه مدیریت یکپارچه شهری در کشور ما شکل نگرفته ممکن است حوادث مشابهی در سطح شهر اتفاق بیفتد لذا ما به این نتیجه رسیدیم که مناسب است کارگروهی در سطوح مختلف با محوریت شورا و با حضور تمامی نهادها و سازمان های مربوطه تشکیل شود تا با انجام اقدامات لازم مانند تغییر قوانین و تدوین آیین نامه ها، دیگر شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم و یا اگر خدای نکرده رخ داد مسئول آن حادثه مشخص باشد.در حادثه پلاسکودر نهایت مشخص نشد که مقصر این حادثه چه کسی و یا کدام نهاد و سازمان بود.

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران بیان کرد: پیشنهاد ما اینست کارگروهی با عنوان کارگروه ارتقا ایمنی ساختمان های تهران جهت پیگیری خروجی گزارش ها و پیشنهادات کارگروه های دولت،مجلس و شورای شهر و سایر نهادها و سازمان ها پیرامون حادثه پلاسکو تشکیل شود.

وی ادامه داد: چنین کارگروهی قاعدتا باید تعداد مشخصی عضو داشته باشد و ازآنجاییکه مجموعه ای از نهادها و سازمان ها در اینجا ذی مدخل هستند و وظایف و اختیارات دارند. پیشنهاد ما اینست که کمیسیون نظارت شورا که در این دوره نمایندگان تمام کمیسیون های شورا در آن عضو هستند از طرف شورا در این کمیته مسئولیت داشته باشد و جلسات با محوریت کمیسیون نظارت شورا برگزار شود ، از طرفی هم نمایندگانی از شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، وزارت بهداشت و یکی از نمایندگان تهران در مجلس ، نماینده استانداری، نماینده نظام مهندسی و یک نماینده از اصناف و یک نماینده از آتش نشانی نیز عضو این کمیته باشند.

سرانجام کلیات طرح الزام شورای شهر تهران مبنی بر تشکیل کمیته ارتقای ایمنی ساختمان‌های شهر تهران جهت پیگیری تحقق خروجی‌ها و پیشنهادات گزارش‌های تهیه شده در کاگروه‌های دولت، مجلس و شورای شهر و سایر نهادها و سازمان‌ها پیرامون بررسی حادثه پلاسکو با اکثریت آراء تصویب شد.