محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران درخصوص سرنوشت طرح توسعه دانشگاه تهران در گفت و گو با برنا گفت: موضوع بازنگری طرح توسعه دانشگاه تهران در جلسه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با حضور اعضای اصلی شورای عالی و اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری و ریاست محترم شورای شهر تهران مورد بحث، بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به گزارش دانشگاه تهران و گزارش کمیته فنی شورای عالی شهرسازی از مجموعه مصوبات گذشته، قرار شد که رویکرد این طرح از توسعه به سوی ساماندهی منتقل شود و صرفا توسعه فضای پیرامونی مد نظر طرح، قرار نگیرد.

عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: تصمیم جدید شورای عالی شهرسازی نتیجه گفتمانی است که در فضای مدنی شکل گرفت و منجر به این اتفاق مهم شد.

وی ادامه داد: در شورای شهر و کمیسیون های تخصصی آن نیز به همراه سایر تشکل های مدنی جلساتی به کرات تشکیل شد و در نهایت تصمیم گیران در این جلسات به این نتیجه رسیدند که رویکرد تملک را به سمت مشارکت دهی تغییر دهند تا تثبیت و فریز املاک باقی مانده به نحوی برداشته شود.

سالاری در تشریح این مصوبه گفت: برداشته شدن فریز ها به این معنا نیست که صاحبان املاک می توانند هر کاربری را در آنجا ایجاد کنند بلکه قرار است دانشگاه تهران در خصوص املاکی که تا کنون تملک کرده در راستای مصوبات قبلی طرح عمل کنند و مابقی پلاک هایی که هنوز تملک نشده با مشارکت صاحبان املاک و خانه ها اقداماتی در چارچوب طرح ساماندهی دانشگاه تهران انجام دهند.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر مردم چگونه می توانند خانه ها و املاک خود را خرید و فروش کنند، گفت: مردم بر اساس طرح تفصیلی و طرحی که نهایتا تا شش ماه دیگر تصویب می شود و در قالب کاربری هایی که در طرح ساماندهی دانشگاه تهران وجود دارد ار املاک بهره برداری کنند نه هر نوع کاربری که مالک در نظر دارد.

سالاری در رابطه با چرایی تصمیمات شورای عالی اظهار کرد: شورای عالی شهرسازی به این نتیجه رسید که رویکرد غالب بر مصوبات قبلی مبتنی بر توسعه بوده و تداوم این رویکرد، مولفه های مربوط به حفظ هویت، جایگاه و نقش دانشگاه تهران را زیر سوال ببرد و آسیب های جدی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای جایگاه دانشگاه تهران و نقش این دانشگاه در پیش برد اهداف ترسیم شده، داشته باشد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به طرح ساماندهی حوزه پیرامونی دانشگاه تهران که قرار است در آبان ماه کلید بخورد، گفت: طرح جدید قرار است با هدف جلب حداکثری مشارکت ذینفعان پیش برود و دانشگاه تهران و شهرداری تهران با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی اقدامات لازم را انجام بدهند.

سالاری با بیان اینکه دانشگاه تهران جزء میراث تاریخی شهر است، اذعان کرد: بخش قابل توجهی از دانشگاه تهران دارای ارزش تاریخی است از این رو این طرح باید مورد بازنگری قرار بگیرد و در چارچوب میراث فرهنگی اقدامات لازم انجام شود.

وی تصریح کرد: محدوده ملاک عمل طرح ساماندهی، حریمِ درجه یک ثبتی دانشگاه تهران در بخشِ شمالیِ محورِ انقلاب خواهد بود و دیگر بیش از آن نباید گسترش پیدا کند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به سایر جزئیات طرح جدید توسعه دانشگاه تهران عنوان کرد: تغییرات در محور شمالی دانشگاه تهران در طرح جدید باید با حفظ ضوابط میراث فرهنگی مربوط به قطعاتی باشد که تا این تاریخ تملک شده اند و کاربری اراضی این قطعات مطابق مصوبه دهم خرداد ماه سال 89 شورای عالی آموزش و تحقیقات فناوری مورد استفاده قرار گیرد و اولویت با ساماندهی قطعاتی است که تملک و در وضع فعلی رها شده اند.

سالاری ادامه داد: بخش هایی که تملک کامل نشده اند نیز باید به سوی پالایش عملکردی با جلب مشارکت مالکین و سرمایه گذاران تغییر رویکرد دهند. در نهایت در بخش های باقی مانده، دیگر ضرورتی بر تملک از سوی دانشگاه تهران وجود ندارد؛ از این رو مالکین و سرمایه گذاران در چارچوب ضوابط احداث بنا در حریم درجه یک اثر ثبتی دانشگاه تهران و الزامات استقرار فعالیت که بر اساس ملاحظات همجواری با دانشگاه تهران ارائه خواهد شد قادر به بهره مندی از حقوق مالکانه خود خواهند بود.

این عضو شورای شهر تهران افزود: بدیهی است بخشی از عملکرد های مجاز به استقرار، معطوف به حفظ جریان سکونت و خدمات رسانی خواهد بود. با توجه به اینکه طرح در بافت ارزشمند شهر تهران و در بر دارنده خاطرات جمعی از ساکنان و مردم شهر تهران است، شورای عالی اعلام کرده که طرح ساماندهی باید با حفظ شاکله کل بافت و بناهای واجد ارزش بافت معاصر و مکان رویدادهای اجتماعی و فرهنگی این محدوده صورت بگیرد. ضمنا در یکی از بندها تصریح شده که شبیه سازی ناشی از استقرار فعالیت های جدید در محدوده طرح و تاثیرات آن در معابر پیرامونی توجه و کنترل شود.

سالاری در توضیح بندهای این مصوبه شورای عالی شهرسازی گفت:. کنشگری ذینفعان و جامعه مدنی موجب عقب نشینی دانشگاه تهران و شورای عالی شهرسازی و خروج املاک باقی مانده از فریز شد. ممکن است مردم به این نتیجه برسند که اگر در املاک خود تغییر عملکرد بدهند و مطابق طرح ساماندهی عمل کنند به لحاظ مادی هم از منظر سرمایه گذاری بیشتر از مسکونی منتفع شوند.