رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گفتگو با مهر با اشاره به ضرورت حمایت از استارتاپ‌ها و تقویت آن ها در زندگی شهری گفت: موضوع استارت‌آپ‌ها یک پارادایم جدی در شیوه کسب و کار و سبک زندگی جامعه شهری محسوب می شود که این بروز و ظهور هوشمندسازی، فضای مجازی و اینترنتی در زندگی شهری است و حضورشان در شهرهایی مثل تهران به شدت مورد استقبال واقع شده است.

محمد سالاری ادامه داد: ما هیچ راهی به جز رفتن به این سمت نداریم و باید از آن استقبال کنیم. کشور و شهر ما نسبت به کشورهای توسعه یافته از مزایای استارت‌آپ‌ها بسیارعقب مانده است.

وی افزود: مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری همیشه در مواضع و نظرات کارشناسی‌شان در صحن شورا،کمیسیون‌های تخصصی و در فرایند تصمیم گیری‌ها و قانون گذاری نشان دادند که از استارت‌آپ‌ها استقبال می کنند و رویکرد کاملا حمایتی از آن‌ها دارند.

این عضو شورای شهر تهران بیان کرد: اساسا با توجه به اینکه فضای زندگی در دنیا و جامعه شهری و کشور به سمت فضای دیجیتالی، هوشمند و اینترنتی رفته قاعدتا قسمت قابل توجهی از کسب و کارها، تصمیم گیری‌ها و اقدامات روزانه جامعه شهری به سمت این موضوع می رود و این موضوع کاملا پذیرفته شده است.

وی ادامه داد: در دولت هم معاونت علمی و فناوری و رئیس جمهوری نیز در این باره برنامه‌های بسیار جدی‌ای دارند. من فکر می کنم استارت آپ‌ها در کشور در ماه ها و سال های آینده به صورت فراگیر همه جامعه شهری و اساسا سبک زندگی شهری را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد.