رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران پیشنهاد ایجاد «بازارهای تجارت جهانی» در جنوب شهر را مطرح کرد.

 به گزارش ایسنا، محمد سالاری در جریان دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای شهر تهران و در پی گزارش شهردار تهران درخصوص بودجه سال 95 اظهار کرد: طبق برنامه 5 ساله دوم می‌بایست بودجه شهرداری در سال 95 به 21 هزار میلیارد تومان برسد که شهرداری با کاهش حدود 1500 میلیارد تومانی پیشنهاد بودجه 18 هزار و 700 میلیارد تومانی را داده و در واقع رویکرد شهرداری در این بخش انقباضی بوده است.

 وی تصریح کرد: یکی از آیتم‌های بودجه 95 بازپرداخت دیون است که این موضوع از رویکردهای قابل توجه شهرداری تهران محسوب می‌شود.

 رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران همچنین از شهردار تهران خواست در فرآیند احصاء درآمدها رویکرد خود را از حوزه سخت‌افزاری به نرم‌افزاری تغییر بدهد.

 رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران همچنین از شهردار تهران خواست تا تقویت سازمان مشارکت‌های مردمی در شهرداری را در دستور کار خود قرار داده و جایگاه آن را در حد معاونت ارتقاء ببخشد.

 سالاری در ادامه با اشاره به درخواست تعدادی از اعضای شورا درخصوص سیستم اکسل بودجه گفت: امیدواریم این موضوع نیز مورد توجه قرار بگیرد و هرچه زودتر فایل اکسل بودجه در اختیار اعضاء قرار بگیرد.

 وی همچنین به موضوع نمای شهر تهران در 22 منطقه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه کمیته‌های نما در مناطق در این حوزه فعال بوده و اقدامات موثری صورت گرفته است.

 رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در پایان از شهردار تهران خواست مبلغی که تحت عنوان عوارض ناشی از ساخت و ساز داده می‌شود از شمال شهر به جنوب شهر شیب داده شود.