محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به مناسبت سالگرد حادثه تلخ پلاسکو در اینستاگرام خود نوشت:

در سالگرد حادثه تلخ پلاسکو یاد شهدای آتش نشان را گرامی می داریم و برای آنانی که در این لباس مقدس، شجاعانه زندگی و امید را از دل آتش به جامعه هدیه می دهند، سلامتی و موفقیت روزافزون آرزو می کنیم.

با سوختن و آوار شدن پلاسکو، کوهی از ضعف ها در پیشگیری از حوادث و مدیریت بحران در تهران نمایان شد و نگران کننده است که پس از گذشت دو سال از این مصیبت بزرگ، پایتخت همچنان با ساختمان های ناایمن، فقدان قانون مدیریت یکپارچه شهری، ضعف امکانات به دلیل نداشتن درآمد پایدار و کمبود های بسیار دیگری رو به روست که می تواند هر حادثه مشابهی را به یک فاجعه تبدیل کند.

کلانشهر تهران، با توجه به وسعت و تراکم جمعیت و به جهت پیشگیری از بحران هایی که می توانند به یک چالش ملی تبدیل شوند نیازمند نگاه و حمایتی ویژه از سوی مدیران ارشد کشور است.