محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی بودجه ماموریت های حوزه شهرسازی و معماری سال ۹۷ شهر تهران اعلام کرد: بنابر پيشنهاد كميسيون شهرسازي و معماری وكميسيون عمران شورای شهر تهران و به موجب تصويب تبصره اي در بودجه سال ۹۷ ،مقرر شد ساماندهي راه آهن تهران -تبریز توسط شهرداري تهران و با مشاركت بخش خصوصي صورت گیرد.