محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا در تذکری به صدا و سیما درخصوص پخش گزینشی و سوگیرانه اخبار شورای پنجم گفت: در جلسات شورای شهر مجموعه گسترده ای از موضوعات کارشناسی مطرح می شود که بعضا سیمای جمهوری اسلامی جملات را بصورت گزینشی و سوگیرانه در جهت تخریب شورای پنجم برای پخش انتخاب می کند.

 سالاری با اشاره به اینکه بررسی پرونده باغات که در دوره های گذشته بصورت غیر علنی بررسی میشد در دوره پنجم به منظور شفاف سازی بصورت علنی بررسی می شود بیان کرد: بر اساس قانون زمینی باغ شناخته می شود که دارای سه مولفه باشد یکی اینکه در سند ملک، باغ بودن قید شده باشد، دوم اینکه در استعلام از کمیسیون ماده ۱۲ سازمان زمین شهری قید شده باشد دایر مشجر یا دایر باغ و نهایتا اینکه ملک حدنصاب درختان را داشته باشد یعنی اگر دارای بنا باشد هر ۱۶ متر یک درخت داشته باشد و اگر فاقد بنا است هر ۲۵ متر یک درخت داشته باشد. از آنجاییکه ما در کمیسیون تجدید نظر ماده ۷، پرونده ها را بصورت کارشناسی و قانونی بررسی می کنیم بر اساس قانون ملکی باغ است که دارای یکی از این سه مولفه باشد.

 این عضو شورای شهر تهران افزود: البته که تمامی درختان موجود در ملک بایستی حفظ و صیانت شوند. رويكرد كميسيون وشورا صيانت از باغات ودرختان شهر ميباشد وسيما با انتخاب گزينشي كلمات وجملات نميتواند شورا را مخالف باغ جلوه بدهد.

 لازم به ذکر است نهایتا اعضای شورای شهر در این جلسه نظر كمیسيون شهرسازي را پذيرفتند.