اسلامی شهر تهران با اشاره به آمار بسیار وحشتناک طرح پرونده های شهرداری های مناطق 22 گانه در شوراهای معماری اعلام کرد: تنها در سال 94 تعداد 17/139 پرونده در شوراهای معماری مناطق 22 گانه مطرح شده که بسیار از تصمیماتی که در این خصوص  اتخاذ شده است مغایر مفاد طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری می­باشد.

سالاری در ادامه با انتقاد از عدم اجرای مفاد طرح تفصیلی شهر تهران گفت: اینکه در سال پنجم اجرای طرح تفصیلی شهر تهران، به این میزان تخلف در عدم اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح تفصیلی در مناطق وجود دارد و اینکه شهرداران مناطق موارد را برای تصمیم­گیری به شوراهای معماری مناطق ارجاع می­دهند نگران کننده است.

وی اضافه کرد: اساساً پرونده هایی که در شوراهای معماری مناطق مطرح می شود نتیجه درخواستهای خارج از ضوابط و مقررات ملاک عمل و طرح تفصیلی می باشد و یا اینکه در حین اجراء و اتمام ساختمان، تخلفاتی توسط متولیان ساخت و ساز پذیرفته است که شهرداری ها به ناچار برای تصمیم گیری در شوراهای معماری مناطق  مطرح می­کنند و این نتیجه عدم نظارت کافی عوامل شهرداری و نواحی و نیز مهندسین ناظر برفرایند اجرای ساختمان می­باشد.

سالاری ادامه داد : ما الزاماً به دنبال حذف شوراهای معماری مناطق نیستیم بحث ما رعایت ضوابط و مقررات است و برخی پرونده­ها می­بایست به ناچار در شوراها ی معماری مناطق مطرح گردد و مشکل مردم حل شود و نگرانی ما این است که بمنظور حل مشکل مردم، نباید موضوع عدم رعایت مفاد طرح تفصیلی نهادینه گردد .

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در پایان با اشاره به تخلفات شوراهای معماری مناطق گفت: در یک پرونده 46000 متر مربع تخلف در پهنه G  توسط  شورای معماری وشهردار منطقه  تثبیت شده و سه طبقه بارگذاری خلاف صادر شده است.