رئیس کمیسیون معماری شهرسازی شورای شهر تهران گفت: رئیس بنیاد مستضعفان قول داده ظرف ۲.۵ سال آینده ساختمان جدید پلاسکو را احداث کند که امیدواریم به قول خود پایبند باشد.

 محمد سالاری در گفتگو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی ساختمان پلاسکو گفت: در جلسه ای که روز گذشته با شهردار تهران داشتیم یکی از مطالبات اعضای شورا، تعیین تکلیف احداث ساختمان جدید پلاسکو و ذینفعان و کسبه آن بود که متاسفانه پس از گذشت ماه ها هنوز به سرانجام نرسیده است.

 وی افزود: یکی از دغدغه های بنیاد مستضعفان در خصوص میزان بارگذاری در این زمین است، خوشخبتانه مجوزهای اولیه میراث فرهنگی در این زمینه گرفته شده و قرار است یک ساختمان فاخر مطابق با مطالبات افکار عمومی و ایمن طراحی شود البته ساختمانی در ضلع شمالی پلاسکو وجود دارد که تخریب نشده و قرار است به همین صورت باقی بماند و مقاوم سازی شود.

 سالاری با بیان اینکه یکی از دغدغه های بنیاد مستضعفان در خصوص میزان بارگذاری در این زمینه است، گفت: خوشخبتانه مجوزهای اولیه میراث فرهنگی در این زمینه گرفته شده و قرار است یک ساختمان فاخر مطابق با مطالبات افکار عمومی و ایمن طراحی شود البته ساختمانی در ضلع شمالی پلاسکو وجود که تخریب نشده و قرار است به همین صورت باقی بماند و مقاوم سازی شود.

 وی تاکید کرد: به گفته رئیس بنیاد مستضعفان، این ساختمان طی ۲.۵ سال به اتمام رسیده اما امیدواریم این وعده ماننده سایر وعده های دولتی نباشد و پروژه به صورت فرسایشی به اتمام نرسد.

 وی در خصوص آیا تعداد طبقات این ساختمان کوتاه تر خواهد شد، تصریح کرد: طراحی پلاسکو بر اساس مقررات طرح تفضیلی است اما به دلیل حقوق مکتسبه ای که به مالکان دارند فکر نکنم که تعداد طبقات آن کوتاه تر شود.