رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: برغم اینکه شورای شهر تهران درسال های گذشته مصوبات خوبی از جمله ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی شهر و ابلاغ طرح تفصیلی را داشته اما وضعیت صدور پروانه ساختمانی نه تنها وضعیتی مطلوبی پیدا نکرد بلکه نسبت به گذشته نامطلوب تر شده است.

 

محمد سالاری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: کمیسیون معماری و شهرسازی طرحی به منظور آسیب شناسی شوراهای معماری مناطق را به شورا ارائه کرده و شهرداری تهران باید طی لایحه ای وظایف شوراهای معماری و شهرسازی را تدقیق و مشخص کند که قرار است، این شوراها چه وظایفی را انجام دهند.

سالاری یادآور شد: شوراهای معماری تفسیرهای متفاوت از ضوابط معماری و شهرسازی دارند و در حالی که باید بر اساس ضوابط و قوانین تصمیم گیری کنند، خودشان مقررات وضع می کنند.

وی تاکید کرد: تصمیماتی در شوراهای معماری اتخاذ می شود که کاملا مغایر با مفاد طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تهران است.

سالاری گفت: ارزیابی های آسیب شناسانه کمیسیون شهرسازی و معماری نشان می دهد که زمان صدور پروانه نسبت به گذشته افزایش یافته است و میزان فساد و رانت و برداشت های متفاوت از بخش نامه ها و مفاد طرح تفصیلی هم مبهم و دارای شائبه است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: به همین دلیل بسیاری از تصمیمات در فرآیند صدور پروانه ها نتیجه شوراهای معماری مناطق شهر تهران است.

 

*ایجاد دفاتر خدمات الکترنیک شهر، مثبت بود

سالاری افزود: دفاتر الکترونیک شهر تهران بیش از 10 سال پیش از سوی شورای شهر و با رویکردی مثبتی و مبانی نظری درست ایجاد شد.

وی عنوان کرد: اما اکنون کارهایی که در دفاتر انجام می‌شود به موازات در شوراهای شهرسازی مناطق انجام می شود؛ شهروندان پیش از این به یک جا مراجعه می کردند اما اکنون میزان فساد و رانت 2 برابر شده است.

سالاری تاکید کرد: اصل برون ‌سپاری اصل درستی بود و قرار بود که نیروها و مدیران حوزه شهرسازی و معماری و کارشناسان تعدیل شوند و جذب دفاتر الکترونیکی و بخش خصوصی شوند و امتیاز این دفاتر با آنها باشد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: در این مدت نه تنها این نیروها تعدیل نشدند بلکه میزان کارشناسان و کارکنان حوزه های شهرسازی و معماری نیز چند برابر شد.

وی گفت: در این مدت حدود یکهزار و 800 نفر جذب دفاتر الکترونیک شهر شدند.

وی همچنین گفت: بررسی‌هایی که ما با کمیسیون شهرسازی و معماری و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و کمیته شفافیت انجام دادیم نشان می‌دهد که تنها راه هوشمند سازی و الکترونیکی کردن کامل فرآیند صدور پروانه و گواهی ساختمان است.

وی با تاکید بر اینکه خدمات صدور پروانه باید شهروند محور یا سلف سرویس باشد، افزود: تجربه نشان داده است هر میزان نسبت مواجهه مردم و متولیان ساخت و ساز شهرداری ها و سایر عوامل بیشتر باشد، میزان فساد و رانت بیشتر می شود.

 

*کوتاهی معاونت شهرسازی در الکترونیکی شدن صدور پروانه

سالاری گفت: معاونت معماری و شهرسازی طی سال های گذشته برای الکترونیکی شدن صدور پروانه ها وظایف و رسالت اصلی خود را ایفا نکرده است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه برای الکترونیکی شدن کامل صدور پروانه ها نیاز به بسترسازی است، اظهار داشت: اجرای کامل تکالیف طرح تفصیلی مهمترین بسترسازی برای الکترونیکی شدن روند صدور پروانه ها است.

سالاری افزود: تکالیف طرح تفصیلی باید در مراجع ذیربط تصویب و در سامانه شهرسازی و معماری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بسیاری از فرایندهای استعلام ها مربوط به سایر دستگاه ها و نهادها غیر از شهرداری است، اظهار داشت: بسیاری از استعلام ها مربوط به ادارات ثبت، گاز، برق و سایر دستگاه ها است.

به گفته سالاری هنوز سامانه شهرسازی شهرداری تهران با سامانه دیگر سازمان‌ها تجمیع نشده و این استعلام ها غالباً به صورت دستی انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: مجموعه این عوامل موجب شده نتوانیم در فرآیند الکترونیکی کردن صدور پروانه ها موفق باشیم.

 

*میزان پرونده های ارسالی به شوراهای معماری زیاد شده است

وی با بیان اینکه چرا میزان ارسال پرونده ها به شوراهای معماری مناطق زیاد شده است؟ گفت: از آنجا که تکالیف معاونت معماری و شهرسازی انجام نشده، پرونده را به شورای معماری مناطق می‌برند تا به طور شورایی تصمیم گیری کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری دیگر از فرآیندها هم باید اصلاح شود افزود: بسیاری از فرایندها باید به بخش خصوصی برون سپاری شود و در یک فضای رقابتی خدمات صدور پروانه و گواهی های ساختمانی و خدمات حوزه شهرسازی و معماری ارائه شود.

سالاری افزود: قرار ما این بود که دفاتر الکترونیکی شهر تهران ایجاد شود تا زمان صدور پروانه کاهش یابد و به همان میزان فساد و رانت فرآیند صدور گواهی ها و فرایندهای صدور پروانه ها از بین برود و همچنین حضور واسطه‌ها و دلال‌ها در این حوزه حذف شود.

وی افزود: با ایجاد فضای رقابتی، مردم حق انتخاب دارند تا به دفاتری که خدمات بهتری ارائه می‌کنند، مراجعه کنند.

 

*سازمان فاوا 17 آیتم الترونیکی شدن فرآیند صدور پروانه ها را اعلام می کند

سالاری با اشاره به جلسات کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، عنوان کرد: کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، جلسات تخصصی برای انجام فرایند الکترونیکی شدن پروانه‌ها برگزار می کند.

وی افزود: مقرر شده سازمان فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) طی 2 یا سه ماه آینده 17 آیتم از 27 آیتم مورد نظر خود را برای الکترونیکی شدن پروانه‌ها ارائه کند.