محمد سالاری با ابراز خرسندی از برگزاری همایش نما در یک سطح عالی و گسترده و در کنار آن برگزاری نمایشگاه مربوط به مصالح و جزئیات اجرایی نما و طرح های برتر نماهای شهری گفت:امیدواریم که با تداوم این رویکرد، شاهد معماری فاخر و نماهای برتر در شهر تهران باشیم.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در گفت و گو با صما با اشاره به تاثیرات مثبت برگزاری همایش «نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی» و نمایشگاه جانبی آن گفت: یک زمانی دغدغه ما به عنوان کمسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران این بود که اساسا شهرداری تهران و مدیران شهری به موضوع نما هم توجه داشته باشند و موضوع بررسی نقشه های نما مانند بقیه نقشه های یک ساختمان، در فرآیند صدور پروانه و گواهی ها مورد توجه قرار گیرد.

محمد سالاری در حاشیه بازدید از نمایشگاه نما، با حضور در غرفه «صما» به کمپین نما پیوست و گفت: ما به سختی توانستیم این دغدغه را نهادینه کنیم و شاهد شکل گیری کمیته های نما و الزام شهرداری ها به بررسی نمای ساختمان ها در پایتخت کشور باشیم.

وی افزود: امروز از این باب بسیار خوشحالم که ما چند گام جلوتر رفته ایم و شاهد برگزاری همایشی در سطح عالی و گسترده برای نمای شهری هستیم و در کنار آن شاهد برگزاری نمایشگاه های مربوط به مصالح و جزئیات اجرایی و همچنین طرح های برتر نماهای شهری هستیم.

سالاری ادامه داد: اینکه کمیته های نمای مناطق 22 گانه تهران در یک رقابت درون بخشی نسبت به ایجاد غرفه های نما برای معرفی طراحان برتر و نماهای برتر و مالکانی اقدام کرده اند که دغدغه ایجاد نمای برتر را دارند؛ در نوع خود بسیار خوشحال کننده است و امیدواریم که این فرآیند همین گونه به پیش برود.

وضعیت بحرانی نما، هویت شهرها را نشانه گرفته است

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه تبلور عینی باور عمومی جامعه شهری در نما و کالبد یک شهر معنا دارد، افزود: از این منظر ما در شهر تهران به عنوان پایتخت کشور و در بقیه کلانشهرها و شهرها، نه تنها شاهد وضعیت مطلوب نیستیم، بلکه شاهد یک وضعیت بسیار آشفته و بحرانی هستیم که این امر در اصل هویت شهرهای ما را نشانه گرفته است.

سالاری در ادامه اضافه کرد: امیدواریم که با تداوم این رویکرد، شاهد رسیدن به معماری های فاخر و ایجاد نماهای برتر به صورت گسترده در سطح شهر تهران باشیم.

تطبیق تولیدکنندگان با فضای تصمیم گیری در کمیته نما

وی در عین حال به نکات قوت برگزاری نمایشگاه نما اشاره کرد و اظهار داشت: نکاتی که از آن بازدید کردم، از نکات قوت بسیار زیادی نسبت به نمایشگاه های دیگر برخوردار بود. به این صورت که در این نمایشگاه هم طراحان و هم تصمیم سازان و تصمیم گیران مدیریت شهری و هم متولیان ساخت و ساز و هم تامین کنندگان مصالح و هم اجراکنندگان و دراصل مسئولان اجرایی جزئیات نما، دور هم گرد آمده بودند.

سالاری تاکید کرد: این هم افزایی که در این نمایشگاه صورت گرفته بود، می تواند این حلقه را که دراصل هماهنگی بین اجزا و ارکان است، کامل کند.

به گفته عضو شورای شهر تهران، امروز با توجه به اینکه در کمیته های نما تصمیم گیران سعی می کنند تا از مصالحی مانند کامپوزیت به خصوص در ساختمان های مسکونی، کمتر استفاده کنند و یا استفاده نکنند؛ برای بسیاری از تولیدکنندگان مصالحی مثل کامپوزیت این دغدغه ایجاد شده که خود را با فضای تصمیم گیری و تصمیم سازی در کمیته های نما تطبیق دهند.

وضعیت نامناسب تصمیم گیری در کمیته های نما

سالاری اضافه کرد: البته وضعیت تصمیم گیری در کمیته های نما هم وضعیت مناسبی نیست و به طور قطع ما باید موضوع رسیدن به نماهای برتر را با رویکردهای تشویقی و انگیزشی نهادینه کنیم و گسترش دهیم.

به گقته این مسئول شهری، این هدف امکان پذیر نیست، مگر اینکه شاهد برگزاری چنین نمایشگاه ها و همایش هایی و اساسا تشکیل جشنواره های دائمی معرفی نماهای برتر و معرفی پلاک های طلایی و نقره ای و برنزی در سطح شهر تهران باشیم.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در ادامه یادآور شد: در این نمایشگاه توجهات جدی به موضوع دوام مصالح نما و همچنین ایمن سازی نما شده بود که در نوع خود قابل تقدیر است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: شهرداری مناطق 22 گانه و مدیران اجرایی شهرداری تهران، بتوانند از این قببیل نمایشگاه ها بازدید کنند و این رویکردها را در فرایند تصمیم گیری در مناطق 22 گانه به کار ببرند.