جلسه کارگروه ساماندهی و بهینه سازی املاک و فضاهای آموزشی متعلق به آموزش و پرورش شهر تهران به ریاست محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران برگزار شد.

 سالاری در این جلسه با اشاره به اینکه وضعیت شهر تهران به لحاظ فضاهای آموزشی بسیار نگران کننده است گفت: فضاهای آموزشی شهر تهران وضعیت مناسبی ندارند و متاسفانه در حال حاضر آموزش و پروش مشکلات این حوزه را با افزایش تعداد دانش آموزان و چند شیفته کردن مدارس جبران می کند.

  وی تصریح کرد: در جلسه گذشته شورای آموزش و پرورش شهر تهران که رییس شورای شهر تهران نیز در آن حضور داشتند، پیشنهاد شد، مدیریت شهری در راستای ساماندهی املاک و اراضی و فضاهای آموزش و پرورش شهر تهران تمام قد همکاری نماید و به درخواست آموزش و پرورش در خصوص تبدیل به احسن کردن بخشی از املاک و اراضی و مستحدثات آن همکاری داشته باشد.

 عضو شورای آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به قاعده 30-70 اظهار داشت: بر اساس این قاعده، می بایست 70 درصد املاک و اراضی که بیش از یک هکتار مساحت دارند، به خدمات 7 گانه از جمله خدمات آموزشی تعلق گیرند که متاسفانه در مدیریت شهری گذشته این مهم انجام نشد و حتی منطقه ای مثل منطقه 22 که بر اساس پیش بینی طرح جامع و تفصیلی می بایست بخش عمده فضاهای آموزشی در مقیاس شهر در آنجا تامین می شد،‌ اکنون برای تامین نیاز آموزشی جمعیت 150 هزار نفری خود هم دچار مشکل است، لذا پیشنهاد شد بری رفع این مشکل کمیته ای متشکل از نمایندگان تعدادی از نهادها و سازمان های عضو شورای آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل شود تا پس از تبیین مساله، در راستای اجرای قوانین معوق، اقدامات لازم صورت گیرد.

وی افزود: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران نیز در یک اقدام خوب با مشاور طرح تفصیلی قراردادی نوشته است که در خصوص وضعیت املاک و فضاهای آموزشی مطالعات کامل و جامعی مبتنی بر اسناد فرادست انجام شود که این مطالعات انجام و راهکارهایی پیشنهاد شده است.

 سالاری ادامه داد: به موجب مصوبه دولت در بودجه سال 96 و 97، آموزش و پرورش کشور می تواند به منظور جبران کمبود فضاهای آموزشی نسبت به تبدیل به احسن کردن بخشی از املاک خود که شاخص ها و استانداردهای لازم به این منظور را دارا هستند، اقدام کنند. شهرداری ها نیز می بایست از طریق کمیسیون های ماده 5 آن را دنبال کنند .

  وی افزود: لذا درخواست آموزش و پرورش شهر تهران در این خصوص در جلسه اول این کارگروه با حضور اعضای کارگروه از جمله بنده و حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران که هر دو عضو شورای آموزش و پرورش شهر تهران هم هستیم، تشکیل شد و مشاور مربوطه گزارشی جامع از وضعیت فضاهای آموزشی موجود در شهر تهران ارائه داد و مقرر شد در جلسات آتی نسبت به پیگیری موارد درخواستی تصمیم گیری شود.

 عضو شورای آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: بر اساس مطالعات مشاور پارس بوم (مطالعات سال 93)، تعداد حدود 5000 واحد آموزشی در شهر تهران وجود دارد که حدود 2600 واحد دولتی و حدود 2400 واحد غیرانتفاعی هستند و از 1156 هکتار عرصه فضاهای آموزشی فعلی شهر تهران (براساس آمار سال 93) حدود 6000 هکتار متعلق به آموزش و پرورش شهر تهران است.

  سالاری گفت: متاسفانه در شهر تهران به شدت شاهد عدم عدالت توزیع فضاهای آموزشی هستیم به نحوی که معدود مناطقی مثل منطقه 3 سر ریز فضاهای آموزشی دارند و این امر به یک معضل جدی تبدیل شده و در تعدادی از مناطق شاهد فقر جدی فضاهای آموزشی هستیم.