محمد سالاری با اشاره به بی اطلاعی اعضای شورای شهر از تصمیم شهردار تهران برای تبدیل شهر آفتاب به مرکز آزاد تجاری – اقتصادی در تذکر به شهردار گفت: هر گونه تصمیم در خصوص شهر آفتاب در اختیار نهاد شورا است و دولت یا شهردار بدون هماهنگی با شورا نمی توانند در این خصوص تصمیم گیری کنند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در صحن شورای شهر در تذکری به شهرداری تهران اظهار داشت: امروز خبری را در روزنامه همشهری از قول شهردار تهران مشاهده کردم مبنی بر طرح پیشنهاد ایشان در کمیسیون زیربنایی دولت در خصوص تبدیل نمایشگاه شهر آفتاب به مرکز آزاد تجاری-اقتصادی، جای تعجب است که ما به عنوان اعضای شورای شهر در جریان چنین تصمیم مهمی نیستیم.

سالاری تصریح کرد: فارغ از اینکه این تصمیم درست است یا غلط، که بنظرم می تواند با تدبیر وبررسی شورا و تعیین چهارچوبی که تبعات مثبت برای درآمد پایدار شهر تهران داشته باشد و نه در راستای در امد زایی دولت، می تواند اقدام مناسبی باشد و اما تذکر من اینست که ما و حتی کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی در جریان چنین تصمیمی که در دولت طرح شده و به کمیسیون زیربنایی دولت رفته و در حال تصمیم گیری است، نیستیم.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: نکته دیگر اینکه، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری به عنوان نماینده شهرداری در فرایند تصویب لایحه ای بودجه ۹۸ از پیشنهاد فروش شهر آفتاب توسط شهرداری دفاع می کنند که با مخالفت ما این تبصره حذف شد، از طرف دیگر خود شهردار تهران تبدیل شهرآفتاب به مرکز آزاد تجاری – اقتصادی را در دولت پیگیری می کند، در حالی که لازم است چنین تصمیماتی ابتدا در شورا و شهرداری به عنوان کلیت مدیریت شهری به نتیجه برسد و سپس مراحل بعدی را طی کند. لذا من به این موضوع اعتراض جدی دارم و به شهردار تهران تذکر می دهم تا نسبت به ارائه پیشنهاد به نهاد شورا اقدام نماید و پس از بررسی شورا وتعیین اصول وچهارچوب لازم تصمیم نهایی به دولت ارائه شود، شهرداری به تنهایی وبدون تصویب شورا نمیتواند تصمیم بگیرد.

 وی اظهار داشت: لازم به ذکر است بنده به شخصه با چنین اتفاقی چنانچه به نفع شهر وشهروندان باشد مخالف نیستم.