رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی در آیین بازگشایی مدارس منطقه چهار گفت: ایمن سازی مدارس و نوسازی بافت های فرسوده زمانی به یک دغدغه تبدیل می شود که بتوانیم جنبشی را در این زمینه ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه نوسازی مدارس و بافت های فرسوده باید به یک جریان و دغدغه عمومی تبدیل شود افزود: رویکرد نوسازی بافت های فرسوده و مدارس زمانی محقق می شود که بتوانیم آن را به یک جنبش و دغدغه عمومی تبدیل کنیم.

نوسازی بافت فرسوده مدارس و افزایش ایمنی دانش آموزان از اولویت های اصلی شورای اسلامی شهر تهران بوده و نیازمند مشارکت آموزش و پرورش و خیرین مدرسه ساز است که متاسفانه در جامعه مغفول مانده و در حال تبدیل شدن به یک بحران جدی است.