محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران در خصوص رویکردها و راهبردهای این کمیسیون گزارش داد. سالاری با اشاره به اینکه امروز سعی داریم بیشتر در خصوص وضعیت موجود ماموریت های شهرسازی ومعماری صحبت کنیم گفت: اگر ما یک شناختی نسبت به ماموریت ها و برنامه ها و سیاست های حوزه شهرسازی ومعماری داشته باشیم به یک درک مشترک می رسیم و در راستای تحقق آن ها می توانیم بهتر عمل کنیم.


 طرح های توسعه شهری

 سالاری در ادامه طرح های توسعه شهری را دارای سه سطح عنوان کرد و در توضیح آن ها اظهار داشت: سطح اول؛ طرح جامع شهر تهران است که در سال 86 مصوب شد. سطح دوم؛ طرح تفصیلی شهر تهران است که در سال 91 ابلاغ شد، این طرح مشتمل بر ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در هر یک از پهنه های شهر است و سطح سوم؛ برنامه ها و طرح های موضعی و موضوعی می باشد. رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در توضیح راهبرد های طرح جامع شهر تهران گفت: این طرح دارای 17 راهبرد است که البته تمام این راهبرد ها مربوط به حوزه شهرسازی ومعماری نمی شود .


وی در ادامه گزارش با تاکید بر اینکه طرح جامع دارای 26 تکلیف است اظهارداشت: مهم ترین مشکل ما و اینکه می گوییم به اهداف طرح جامع نرسیدیم اینست که این تکالیف انجام نشده است و این تکالیف شامل : طرح های موضوعی شامل 78 طرح و طرح ها موضعی شامل 46 طرح و همچنین تعدادی برنامه و پروژه های موضعی در مقیاس مناطق، نواحی و محلات شهر است که تهیه و تصویب بیشتر این طرح ها می بایست تا پایان سال 1390 و برخی نیز تا سال 1395 به پایان می رسید.


 مهم ترین تکالیف محقق نشده طرح جامع

 سالاری اهم تکالیف محقق نشده طرح جامع را به شرح ذیل اعلام کرد: تهیه، تصویب و اجرای طرح های مبادی و محورهای ورودی و خروجی شهر.تهیه، تصویب و اجرای طرح های توسعه فضاهای زیرسطحی شهر تهران .استقرار مدیریت یکپارچه حریم پایتخت و نظارت بر تحولات آن.تدوین ضوابط ساخت وساز ساختمانهای بلند مرتبه شهر تهران در زیر پهنه های مصوب و مجاز. شناسایی دقیق گسل ها و پهنه های خطر پذیری زلزله در شهر تهران . ساماندهی و مکان یابی و تدوین ضوابط و مقررات طراحی و توسعه پارکینگ های عمومی و طبقاتی. استقرار مدیریت بصری و منظر شهر تهران. ساماندهی کانون ها و محورهای کار و فعالیت. تهیه، تصویب و اجرای نظام حق انتقال توسعه (TDR) در شهر تهران. طرح ساماندهی عوارض کاربری های تجاری و تجدید نظر در نظام سر قفلی.طرح جامع درآمدهای پایدار شهرتهران. ساماندهی استقرار مشاغل، فعالیت ها و انتقال مشاغل نامتجانس شهری. توسعه، ساماندهی پارکها و فضای سبز شهری تهران در مقیاس های مختلف و … .

   

عدم تحقق بیشترین اهداف طرح تفصیلی

 این عضو شورای شهر تهران در خصوص طرح تفصیلی شهر تهران نیز گفت: طرح تفصیلی ابلاغ شد تا ضوابط و مقررات شفاف برای ساخت و ساز شهر ایجاد و بارگذاری‌های شهر کنترل شود ، فضاهای شهری ساماندهی شود، دستیابی توامان به حقوق عمومی و خصوصی محقق شود، پاسخگویی به صاحبان اراضی برای هر گونه ساخت و ساز مجاز صورت گیرد، از تداخل غیر ضروری و نامناسب کارکردها، کاربری‌ها و فعالیت‌ها جلوگیری شود و در نهایت کیفیت زندگی شهری افزایش یابد اما متاسفانه بیشترین بخش این اهداف محقق نشده است. سالاری تکالیف محقق نشده طرح تفصیلی را نیز بدین شرح اعلام کرد: تهيه و تنظيم طرح، لايحه و ساير برنامه هاي مقاوم سازي بافت هاي ناپايدار شهري و تصويب آن در مراجع ذيربط با همکاری سایر دستگاه ها. فراهم سازی موجبات اجراي طرح‌هاي موضعي پيوست چهارم طرح جامع به منظور تحقق‌پذيري تامين خدمات شهري و ساماندهي آن در زيرپهنه‌هاي مربوطه. تدوین ضوابط و مقررات منطقه‌اي پياده‌راه‌ها و مسيرهاي دوچرخه، با توجه به ويژگي‌ها و تمايزات منطقه‌اي. شناسایی و اعلام محورهایی از شهر،که احداث بنا در آنها بر مبنای ضوابط تراکم و طبقات ساخته شده بیش از 60 درصد قطعات طرفين گذرها که همان بند 3-7 است.وی ادامه داد :از دیگر تکالیف محقق نشده تعیین عملکردهای مجاز به استقرار در کلیه زیر پهنه های کار و فعالیت، شامل کلیه واحدهای تجاری ، فروشگاه های بزرگ، پاساژها، دفاتر تجاری، شعب بانکها، بنگاه ها است و این همان موضوعی است که مال ها و مگامال ها را برای شهر تبدیل به تهدید کرده است چراکه این بناها در پهنه کار و فعالیت احداث می شود ، مهم ترین مشکل در این بخش اینست که نوع بهره برداری آن ها مشخص نشده است در حالیکه شهرداری باید نوع بهره برداری را در هنگام صدور مجوز مشخص کند . از دیگر تکالیف محقق نشده می توان به تعیین سهم و ساماندهی، کم و کیف عملکرد و کاربری های خدماتی و اداری در زیر پهنه های 1S و S2.تدوین و تصویب دستورالعمل طراحی شهری برای ساخت وساز در کلیه پلاک هایی که در زیرپهنه S211 ،S122 ،S121 و S125 قرار گرفته اند. تهیه و تصویب دستورالعمل حق انتقال توسعه TDR و …. اشاره کرد.


عوامل عدم تحقق پذیری طرح تفصیلی

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران با اشاره به برخی از عوامل عدم تحقق پذیری طرح تفصیلی اظهارداشت: یکی از این عوامل، تاخیر در ابلاغ طرح تفصیلی نسبت به طرح جامع است که این طرح در سال 86 تصویب شد اما در سال 91 با 5 سال فاصله ابلاغ می شود و اساسا در این فاصله بسیاری از الزامات طرح ازبین رفت . عامل بعدی مغایرت های طرح تفصیلی با طرح جامع است وقتی طرح تفصیلی ابلاغ شد بخشنامه های متعددی به تعداد 1100 بخشنامه در سطح شهرداری تهران ابلاغ شد در حالیکه قرار بود طرح تفصیلی ابلاغ شود تا بخشنامه ها جمع آوری شود اما این اتفاق نیفتاد تا در دوره گذشته توانستیم آن ها را باطل کنیم بنابراین از دیگر دلایل عدم تحقق طرح تفصیلی صدور بخشنامه های نظارتی – ستادی حمایتی مغایر با ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران بود.وی ادامه داد: تاثیر تخلفات ساختمانی و آراء کمیسیونهای ماده 100 بر تحقق طرح تفصیلی، شوراهای معماری و توافقات مناطق 22 گانه، مصوبات کمیسیون ماده 5 و مفاد طرح تفصیلی، طرح تفصیلی منطقه 22 ، بافت ناپایدار، جمعیت پذیری از دیگر عوامل عدم تحقق طرح تفصیلی بوده اند.


رکورد صدور پروانه ساخت و ساز یکسال قبل از ابلاغ طرح تفصیلی

سالاری در خصوص تاثیر تاخیر در ابلاغ و اجرای طرح تفصیلی در ساخت و ساز های شهر گفت: قبل از ابلاغ طرح شهرداری اعلام کرد که این طرح قرار است ابلاغ شود و مردم متوجه شدند که اگر طرح تفصیلی بیاید از تعداد طبقاتی که می توانند بسازند کاسته می شود بنابراین سرمایه های خود را جمع کردند و اقدام به دریافت پروانه قبل از ابلاغ طرح کردند و همین موضوع موجب شد صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران در سال قبل از ابلاغ طرح تفصیلی با 33 هزار پروانه صادره رکورد بزند.


مغایرت های طرح تفصیلی با طرح جامع

این عضو شورای شهر تهران در ادامه در خصوص مغایرت های طرح تفصیلی با طرح جامع بیان کرد: تغییرات در سطوح پهنه ها در طرح تفصیلی نسبت به طرح جامع . مصوبه 8 بندی و تغییرات در زیر پهنه های سکونت و افزایش جمعیت پذیری، این بند همان مصوبه ای است که با حضور یک ساعته احمدی نژاد در شورای عالی شهر سازی و معماری 5/2 میلیون نفر به جمعیت تهران اضافه شد.ی ادامه داد: افزایش جمعیت پذیری به سبب تعریف بافت های ناپایدار. بعد خانوار در محاسبه ظرفیت سکونت پذیری طرح تفصیلی. پیشنهاد شبکه معابر در گستره وسیعی از باغات ارزشمند شهری. انحراف در تصمیمات کمیسیون ماده 5 نسبت به طرح تفصیلی . مغایرت ها در دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی . صدور بخشنامه ها بعد از طرح تفصیلی نیز از مغایرت های طرح تفصیلی با طرح جامع است.


تحمیل 2/5 میلیون نفر جمعیت به تهران طی یک ساعت

سالاری در تشریح وضعیت جمعیت و ظرفیت سکونت پذیری شهر تهران نیز گفت: بر اساس ظرفیت سکونت پذیری طرح جامع ، پس از تعیین حداکثر زیر بنای قابل ساخت با پایه قرار دادن اصول طرح جامع ظرفیت جمعیت پذیری شهر تهران 10.570000 نفر برآورد شد. اما بر اساس ظرفیت سکونت پذیری طرح تفصیلی، پس از تعیین حداکثر زیر بنای قابل ساخت و با اعمال متوسط زیر بنای مسکونی ده سال اخیر هریک از مناطق و بعد خانوار معادل 3 نفر ، ظرفیت سکونت پذیری طرح تفصیلی شهر تهران 12.950.000 نفر برآورد شد.

وی دلایل این مغایرت را تغییر بعد خانوار از 3 به 12/ 3 نفر ، عدم اعمال ضوابط بلند مرتبه سازی، عذم اعمال برخی از ضوابط تشویقی ، لحاظ نکردن ساخت و سازهای منطقه 22، عدم برداشت وضع موجود(ساخت و سازهای موجود فراتر از ضوابط به حساب نیامده) بیان کرد.


افزایش وقوع تخلفات ساخت و ساز در کاربری های غیر مسکونی

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در خصوص تاثیر تخلفات ساختمانی و آراء کمیسیون های ماده 100 در عدم تحقق طرح تفصیلی اظهار داشت: حجم قابل توجه پرونده‌های ارسالی به کمیسیون های ماده 100 و عملکرد ماده صد در سال 94 نشان می‌دهد ماهانه 1000 پرونده ماده صدی در شهر تهران وجود د، میزان تحقق آراء صادره از تخریب و اعاده کمتر از 1% بوده است، روندها نشان میدهد که میزان وقوع تخلفات در کاربری های غیر مسکونی نسبت به کاربری های مسکونی رشد قابل توجهی دارد.


عملکرد شوراهای معماری مناطق از عوامل ناهنجاری‌های حوزه شهرسازی

وی همچنین با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از ناهنجاری‌های حوزه شهرسازی و معماری ناشی از عملکرد شوراهای معماری مناطق است گفت: از ابتدای سال 93 تا 9 ماهه سال 95 ، بیش از 38000 پرونده در شورای معماری مناطق طرح و بررسی شده که به طور متوسط روزانه 38 پرونده و ماهانه بیش از 1150 شورا تشکیل شده است که این نشان می دهد تصمیمات بصورت سلیقه اعمال شده است.


برای نوسازی بافت فرسوده راهی طولانی در پیش است

وی با اشاره به بافت فرسوده و ناپایدار شهر تهران گفت: بافت فرسوده شهر تهران به وسعت 3268هکتار از 205 هزار قطعه زمین تشکیل می‌شود که 5 درصد مساحت شهر و 15 درصد جمعیت پایتخت را در خود جای داده و حدود 35 درصد اين فرسودگي را بافت‌هاي مسکونی در بر می‌گیرند.بر اساس تکالیف برنامه عملیاتی، می‌بایست سالانه 10 درصد از بافت فرسوده نوسازی شود، اما با توجه به میزان صدور پروانه‌ برای نوسازی بافت فرسوده در طول پنج سال اخیر (متوسط سالانه 6000 صدور پروانه در بافت فرسوده) به نظر می‌رسد برای نوسازی بافت فرسوده شهر تهران راهی طولانی در پیش است. همچنین شهر تهران 14792 بافت ناپایدار دارد که 2873811 نفر در آن زندگی می کنند و مصوبه اعمال یک طبقه تشویقی به بافت های ناپایدار شهر 650000 نفر به جمعیت این محدوده افزود.


5900 هکتار کمبود فضای خدماتی در تهران

و در ادامه در خصوص سرانه های خدماتی شهر تهران بیان کرد: خدمات شهري در طرح جامع، به استثناي فضاي سبز، مشتمل بر هفت زمينه 1- خدمات آموزشي با آموزش عالي 2- درماني – بهداشتي 3- فرهنگي 4- مذهبي 5- ورزشي 6- گردشگري 7- تاسيسات و تجهيزات است. در مجموع براساس سرانه های طرح جامع و همچنین برآورد جمعیت در افق طرح، 18950 هکتار خدمات عمومی در شهر تهران مورد نیاز است که در قیاس با خدمات موجود حدود 5900 هکتار کمبود فضای خدماتی، وجود دارد که مناطق (8)، (10)، (13) و (17) با بافت متراکم، ریز دانگی و تراکم جمعیتی زیاد، وضعیت بحرانی تری نسبت به سایر مناطق دارند. رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در ادامه گزارش خود اجرای کامل مقررات ملی ساختمان پیگیری بازنگری مبحث دوم (2) مقررات ملی ساختمان ، پیگیری اجرایی شدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، اجرایی کامل ماده 33 در شهر تهران و حضور مجری ذی صلاح در تمامی ساخت وسازها و پیگیری تحقق شناسنامه فنی و ایجاد زیرساخت های شناسنامه فنی هوشمند را به منظور کنترل ساخت و ساز در شهر تهران مورد تاکید قرار داد.وی در خصوص ساماندهی سیما و نظر شهر تهران اظهارداشت: فعالیت کمیته های نمای مناطق قطعا باید ادامه پیدا کند و این شائبه که قرار است این کمیته ها منحل شوند صحت ندارد.


ابطال مصوبه برج باغ ها

سالاری با اشاره به مصوبه برج باغ ها گفت: ما و کمیسیون سلامت طی جلساتی که داشتیم ابطال مصوبه برج باغ ها را در دستور کار داریم و معاونت شهرسازی شهرداری تهران می بایست طرح جایگزین را جهت تصویب ارائه دهد.


سیاست ها و برنامه های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران

وی در پایان سیاست ها و برنامه های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران را به شرح ذیل بیان کرد: مشارکت تشکل‌های حرفه‌ای و جامعه دانشگاهی، مهندسان مشاوران و نخبگان در تصمیم‌سازی‌های حوزه شهرسازی و معماری و حضور در نهادهای تصمیم ساز مانند کمیسیون ماده 5.

پیگیری تحقق مدیریت هماهنگ و یکپارچه در حوزه ماموریتهای شهرسازی و معماری و حذف موازی کاری ها. ارتقا ساختار سازمانی معاونت شهرسازی و معماری و بازگشت به حوزه ماموریت های اصلی خود.

پیگیری به منظور استقرار سامانه هوشمند جهت رصد تحولات کالبدی ،میزان صدور پروانه ها و گواهی های ساخت و سازهای شهری و تغییرات سرانه فضاهای سبز و خدمات هفتگانه (آموزشی ، درمانی ، مذهبی ،ورزشی ، تفریحی ، گردشگری و فرهنگی) ، تغییرات کیفی و کمی باغات شناسایی میزان تخلفات ساختمانی ، تغییر و تبدیل استفاده از اراضی ذخیره نوسازی و انطباق ظرفیت جمعیت پذیری شهر تهران.

نظارت و تاکید بر تهیه پیوست مطالعاتی برای کلیه طرح ها و پروژه های شهر تهران از جمله پدافند غیرعامل. پیگیری برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن شهر تهران. پیگیری تکمیل و تصویب مطالعات طرح توسعه فضاهای زیرسطحی شهر تهران. پایبندی به اسناد بالادستی و پیگیری پایش و بازنگری در طرح جامع و تفصیلی. تحقق تکالیف معوقه طرح جامع و تفصیلی و طرح های موضوعی و موضعی براساس اولویت‌ها.

تشكيل «نهاد مطالعات و تهيه طرح‌هاي توسعه شهري در تهران». نهایی شدن مدل مداخله در بافت فرسوده و اجرایی شدن آن، حداقل در سطح شهر . تحقق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص انطباق طرح تفصیلی و جامع . بازنگری در شیوه تهیه و تدوین طرح های توسعه شهری تهران( به موازات انجام ماموریت ها). تحقق مرکز تجارت جهانی جنوب شهر بر اساس پیشنهادات طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران. اصلاح رویه ها وفرآیندها در بررسی تخلفات ساختمانی و ساماندهی کمیسیونهای ماده 100. اجرایی شدن کامل صدور پروانه ساختمانی 2 مرحله ای. هوشمند سازی حوزه شهرسازی و معماری و تعیین تکلیف دفاتر خدمات الکترونیک .پیگیری بهبود فرآیندها و هوشمند سازی صدور انواع پروانه و گواهی ساختمانی . پیگیری اصلاح مباحث مقررات ملی ساختمان از جمله مبحث 2 و مبحث 22 . اجرایی شدن ماده 33 قانون نظام مهندسی در شهر تهران و مجری ذی صلاح . پیگیری تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان. نظارت و پایش مستمر عملکرد شورای معماری مناطق و انعکاس تخلفات و….