محمد سالاری؛ رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با انتقد از نبود سند نورپردازی شهری و نبود قوانین مشخص در این خصوص گفت: متاسفانه سند طرح جامع منظر شهری که ذیل آن سند نورپردازی شهری هم وجود دارد هنوز تدوین و عملیاتی نشده و ملاک عمل برای شهرداری تهران قرار نگرفته است.

وی افزود: نورپردازی شهری به عنوان یک طرح موضوعی، از تکالیف مهم طرح جامع شهر تهران است و همانطور که بارها اعلام کرده ام، بسیاری از تکالیف طرح جامع و طرح تفصیلی محقق نشده که موضوع نورپردازی نیز یکی از همین تکالیف معوق مانده است.

عضو دو دوره شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: در دوره چهارم شورای شهر تهران نیز طی یک مصوبه کامل و جامع، شهرداری تهران را ملزم کردیم تا نسبت به تدوین سند جامع نورپردازی شهری اقدام کند تا به عنوان سند، برای نورپردازی تمامی ساختمان های عمومی و خصوصی، معابر، میادین، پارک ها و بوستان ها ملاک عمل قرار گیرد اما متاسفانه سند طرح جامع منظر شهری که ذیل آن سند نورپردازی شهری نیز وجود دارد، هنوز تدوین و عملیاتی نشده است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اضافه کرد: این سند ملاک عمل همه مراکز تهران اعم از ساختمان های عمومی و خصوصی، معابر، میادین، پارک ها و بوستان ها خواهد بود.

 

سالاری تاکید کرد: در حال حاضر سند فرادست نورپردازی وجود ندارد و مردم، بخش خصوصی، سازمان ها، نهاد ها و وزارت خانه ها و شهرداری تهران در معابر و پارک ها، نورپردازی هایی را اجرا می کنند که مبتنی بر سند جامع نورپردازی و منظر شبانه نیست.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه کمیته ای در سازمان زیباسازی ایجاد شده است اما آن ها نیز در طول سال های گذشته، توجه جدی و عمیق به این موضوع نداشته اند که سندی در رابطه با نورپردازی تهیه کنند. بسیاری از متخصصین کمیته نما معتقدند که در شهر تهران نوع نورپردازی مشخص نیست، بعضا مالکین بخش خصوصی انواع نورپردازی های نابهنجار برای ساکنین آن ساختمان و ساختمان های مجاور را تجویز می کنند در حالیکه نباید چنین باشد و هرکس خودش تصمیم بگیرد.

سالاری تصریح کرد: در حال حاضر شهرداری تهران برای ساماندهی نورپردازی ها فعالیت هایی را شروع کرده و معاونت شهرسازی و معماری مشاورانی گرفته و در مراحل پایانی کار هستند. سند جامع منظر شبانه یکی از اسناد ضروری برای تحقق حیات شبانه است و باید مورد توجه قرار بگیرد و امیدوارم در ماه های آتی شاهد عملیاتی شدن و تصویب این سند باشیم.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تاکید کرد: همان گونه که ما می گوییم نمای یک ساختمان و یک شهر حق عمومی شهر و شهروندان است؛ لذا نورپردازی نما باید به گونه ای باشد که حق به شهر تحت تاثیر قرار نگیرد و زیر سوال نرود.