محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در واکنش به تصمیمات تازه مطرح شده در شهرداری مبنی بر تدارک سازوکار جدید برای فروش تراکم سیار واکنش نشان داد و به سه علت جنس مجوز تراکم ساختمانی سیار با فروش آن در بورس کالا را ناسازگار دانست.

به گزارش «دنیای اقتصاد» دو روز پیش یکی از مقامات شهرداری خبر داد در ساختاری جدید با ادغام شرکت‌های مجری ارائه تراکم، شهرداری بنا دارد مجوز تراکم ساختمانی سیار را در بورس کالا عرضه کند. اما این تصمیم با واکنش رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران مواجه شد که نشان داد هم شورای شهر و هم شهردار پایتخت به هیچ عنوان موافق بازگشت شهرداری به ریل فروش تراکم سیار(برگه‌های هولوگرام‌دار) نیست.

سالاری در توضیح سه علت ناسازگاری جنس مجوز تراکم ساختمانی سیار با فروش آن در بورس کالا گفت:

اولا مجوز تراکم ساختمانی فقط در برابر درخواست سازنده اعتبار وجودی پیدا می‌کند؛ به تعبیر دیگر امتیاز تراکم متعلق به صاحبان املاک و اراضی واقع در شهر تهران است آن هم مشروط به ارائه درخواست بارگذاری و ساخت و ساز از سوی صاحبان و اگر ذی‌نفعان نخواهند در ملک خود بارگذاری انجام دهند اساسا چنین امتیازی وجود نخواهد داشت که شهرداری بخواهد آن را پیش‌فروش کند. بنابراین صدور این برگه قبل از درخواست سازنده در هر جایی حتی بازار سرمایه معنا ندارد.

دوما قیمت هر متر مربع تراکم می‌تواند در هرسال و هر زمانی با تصویب شورای شهر تهران یا با افزایش قیمت منطقه‌ای املاک و اراضی که از سوی کمیسیون ماده ۶۴ تقویم املاک تعیین می‌شود افزایش یا کاهش پیدا کند.

ثالثا با توجه به ویژگی ساختاری-راهبردی طرح تفصیلی شهر تهران ، شورای عالی شهر‌سازی و معماری کشور با شورای شهر تهران می‌توانند تصمیم به حذف، کاهش یا ایجاد محدودیت در میزان بارگذاری طرح تفصیلی به مفهوم کاهش تعداد طبقات بگیرند، بنابراین شهرداری تهران چطور می‌تواند از اکنون این امتیاز را به بورس ارائه دهد و مردم خریداری کنند در صورتی که ممکن است این امتیاز در آینده وجود نداشته باشد.

ضمن اینکه این روش همان رویکرد مدیریت شهری در دوره گذشته است که در فرآیند پرداخت بدهی خود به‌جای پرداخت پول، تراکم سیار را به‌صورت هولوگرام واگذار می‌کردند، تاکید کرد: این روش اشکالاتی را متوجه منافع شهر و شهروندان می‌کند از این رو شورای شهر پایتخت اجازه صدور مجوز تراکم سیار به هر شکل را نمی‌دهد.