رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری گفت: با اجرای طرح «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» امضای اشخاص تصمیم ساز قابل پیگیری بوده و این روند موجب می شود در امضاها دقت بیشتری شود.

 محمد سالاری در جریان بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی»در صحن شورا اظهارداشت: سازوکارهای موجود در حوزه شهرسازی و معماری اعم از نهادهای نظارتی درون شهرداری، نظارت کمیسیون های ناظر، سازمان بازرسی کشور، کمیته های رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری و شوراهای انتظامی در سازمان های نظام مهندسی برای رسیدگی به تخلفات ناظرین متخلف، کمیسیون های ماده صد و … برای مبارزه با تخلفات ساخت و ساز جوابگو نبوده است و هر روز ما شاهد وقوع تخلفات بیشتری در شهر تهران هستیم.

 رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: تنها رویکردی که اکنون می تواند در مبارزه با تخلفات پاسخگو باشد، نظارت همگانی است اما ما به عنوان تصمیم ساز باید بستر آن را فراهم کنیم.

 سالاری تصریح کرد: این طرح می گوید اطلاعات پرونده های ساخت و ساز از جمله وضعیت مکانی، طرح تفصیلی، نوع کاربری و اینکه چند طبقه می توانند بسازند، سطح اشغال چقدر است، تصمیمات شورای معماری و پرونده باغات آن در معرض نظارت عموم قرار گیرد، نه اطلاعات اشخاص، البته اسامی مهندسین ناظر متخلف نیز باید مشخص باشد.

 وی افزود: یکی از مهم ترین مشکلات در فرایند تصمیم گیری های کشور این است که تصمیم گیران و تصمیم سازان متخلف مؤاخذه نمی شوند و شخص مجازات می شود، در صورتی که اگر کمیسیون ماده ۵ به یک شخص، سه طبقه اضافه داده است، کمترین تقصیر متوجه شخص بوده و مقصر اصلی تصمیم ساز است. اکنون با اجرای این طرح، شخص تصمیم ساز کاملا مشخص بوده و امضا او قابل رؤیت است و این روند موجب می شود در امضاها دقت بیشتری شود.