رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به وجود شائبه‌هایی درباره پاکدستی برخی مدیران جدید شهرداری از نجفی درخواست کرد که در انتصاب‌های اخیر خود تجدیدنظر کند.

 محمد سالاری (رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران) در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات در گفت‌و‌گو با ایلنا، با انتقادات از انتصاب‌های اخیر شهردار تهران، اظهار داشت: با توجه به اینکه اعضای شورای شهر در دوره پنجم همه از یک طیف سیاسی و از یک لیست انتخاب شدند و شهردار تهران را نیز ما انتخاب کردیم و از طرفی نمایندگان مجلس در تهران همه از لیست امید هستند و از سوی دیگر رییس جمهوری در مسند قدرت نشسته که مورد حمایت اصلاح طلبان بوده است، انتظارات زیادی از ما و از این طیف وجود دارد.

 وی با تاکید بر اینکه در این مقطع تاریخی شهروندان تهرانی با رای قابل توجه میلیونی که تاریخ نظیر آن را نداشته است، عدم موفقیت ما را نخواهند بخشید و به هیچ عنوان هیچ اشتباهی را از مدیریت شهری و شورای شهر تهران (دوره پنجم) نخواهند پذیرفت، افزود: ما به عنوان اعضای شورای شهر تهران مبتنی بر چنین باور و در یک فرایند بسیار دقیق، کارشناسی و در یک ساز و کار صحیح، آقای نجفی را به عنوان یکی از چهره های کارآمد نظام، چهره ملی کشور، پاکدست و توانمند کشور انتخاب کردیم.

 این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد:‌ ما برای اینکه به مطالبات شهروندان تهرانی پاسخ دهیم و شورا و شهرداری در کنار یکدیگر چالش هایی را که در شهر به عنوان دغدغه و چالش اصلی از گذشته به ارث رسیده مانند فساد، رانت، عدم شفاف سازی، شهرفروشی، تراکم فروشی، واگذاری اراضی بی‌برنامه و بدون چارچوب را اصلاح کنیم و برای خدمت بی‌منت به شهروندان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، شهرسازی و معماری نیاز به طیفی گسترده از مدیران کارآمد، پاکدست و توانمند و البته معتقد به گفتمان اصلاحات داریم.

 سالاری با بیان این که منویات این پارلمان محلی را مدیران رقم می‌زنند، گفت: اگر آنها معتقد به گفتمان اصلاحات نباشند و باور به برنامه‌های شهردار خودشان و شورای منتخب مردم نداشته باشند، قطعا نمی توانیم موفق شویم.

 وی در ادامه تصریح کرد:‌ متاسفانه بعضا مدیرانی توسط آقای نجفی و معاونانشان انتخاب شدند که این افراد انطباق درستی با مطالبات مردم و گفتمان اصلاحات ندارند. فکر می‌کنم که حداقل اگر ایشان با مدیرانی که به عنوان شهردار منطقه انتخاب کرده حداقل ۱۰ دقیقه یا یک ربع صحبت می‌کرد، خیلی از آنها را انتخاب نمی‌کرد؛ این در حالی است که جایگاه شهرداران مناطق در تحقق برنامه های مدیریت شهری بسیار اساسی و موثر هستند.

 عضو شورای شهر تهران ضمن تاکید بر اینکه اگر شهرداران منطقه اعتقاد به گفتمان اصلاحات و منویات شورای شهر در دوره پنجم و برنامه های دکتر نجفی نداشته باشند، قطعا ما هم به عنوان شورا موفق نخواهیم شد، خاطرنشان کرد:‌ در این شرایط کل جریان زیر سوال می‌رود و اساسا کل شهروندان تهرانی از هر جناح و طیفی ما را نخواهند بخشید و بهانه‌ای را از ما نمی پذیرند.

 سالاری با بیان اینکه برخی از این افراد باور کامل و جامع به گفتمان اصلاحات و شورای شهر در دوره پنجم ندارند، افزود: برخی از آنان کارنامه درخشانی ندارند و بعضا هم به لحاظ مباحث پاکدستی و تصمیم گیری در فضای غیرشفاف شائبه هایی در مورد آنها وجود دارد که البته باید بررسی کامل و جامع انجام دهیم. این افراد در دوره گذشته که در یک فضای رانتی تصمیم گیری می‌شد، بعضا شهردار بودند. اگر این روند درست بوده چرا مردم به لیست امید رای دارند؟ قطعا آن روند درست نبوده که این گونه تمام قد ایستادند و چنین رای را به لیست امید دادند. مطالبات مردمی فقط سیاسی نیست بلکه کارآمدی، جسارت، سوابق درخشان و توانمند بودن و همراهی با گفتمان شورای شهر نیز حائز اهمیت است.

 وی با اشاره به اینکه نیاز است آقای نجفی تعدادی از شهردارانی را که انتخاب کرده و همچنین مدیران برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها را دوباره مورد ارزیابی جدی قرار دهد، بیان کرد: بنده به عنوان نماینده مردم شهر تهران در شورا، نسبت به برخی از این انتصابات انتقاد و دغدغه جدی دارم و قطعا هم این انتقاد را به شخص شهردار تهران و مدیران تصمیم ساز او انتقال خواهم داد. البته که این انتقاد ما به معنای عدم همراهی شهردار تهران در فرایند اجرای برنامه‌هایش نیست؛ چرا که ما تمام قد و با تمام توان شخص نجفی را حمایت خواهیم کرد، ولی این حمایت نافی انتقاد ما از تصمیماتِ احتمالیِ اشتباه نخواهد بود.