صبح امروز محمد سالاری، مجید فراهانی و محمد علیخانی؛ اعضای شورای شهر تهران با حضور در شهرداری تهران به اعترضات و شکایات شهروندان تهرانی از طریق سامانه 1888 پاسخ دادند.

محمد سالاری پس از پایان این جلسه با اشاره به اینکه حجم بالایی از اعتراضات مطرح شده از سوی شهروندان مربوط به حوزه شهرسازی و معماری بود، گفت: این موضوع نشان می دهد که وضعیت شهرسازی و معماری در شهر ما مناسب نیست و شهرداری تهران و برخی شهروندان، مقررات شهرسازی، معماری و طرح تفصیلی را به خوبی رعایت نمی کند.

وی ادامه داد: ما نیز بارها این موضوع را مطرح کرده ایم اما متاسفانه مسئولین حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران در جلسه گذشته شورای شهر اعلام کردند که میزان نارضایتی در این حوزه زیاد نیست و امروز شاهد بودیم که بیشتر تماس هایی که من و همکارانم پاسخ دادیم، اعتراض به تخلفات شهرسازی و معماری در محلات و صدور مجوز برای اضافه بنا، تغییر کاربری و … بود. لذا باید گفت ادعای تصویب کنندگان و ابلاغ کنندگان طرح تفصیلی مبنی بر اینکه با ابلاغ این طرح دیگر، فساد، رانت، دلال ها و تصمیم گیری های سلیقه ای کنار زده می شوند، محقق نشده است.

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران تصریح کرد: هرچند گزارش ها و ارزیابی کارگروه فنی کمیسیون شهرسازی و معماری نشان می دهد با رویکرد مدیریت شهری دوره پنجم و کمیسیون تخصصی، میزان تصمیمات متخلفانه در شوراهای معماری نسبت به دوره گذشته به شدت کاهش داشته است اما این آمار باید به صفر برسد و ما به عنوان نهاد ناظر در شورای شهر و کمیسیون های تخصصی، این رویکرد را ادامه خواهیم داد و به همین دلیل هم ما بارها از شهرداری خواسته ایم به موجب مصوبات شورا نسبت به تحقق پذیری مقررات شهرسازی و معماری و طرح تفصیلی و بازنگری آن اقدام کند.

وی ادامه داد: بر همین اساس ما شهرداری را ملزم کردیم، چارچوب تصمیم گیری در شوراهای معماری مناطق را طی لایحه ای به شورا ارائه دهد که انجام شده و طی هفته های آینده در صحن شورا به تصویب خواهد رسید.

سالاری افزود: تنها راه اساسی برای کاهش تخلفات، نارضایتی و بی عدالتی اینست که ما فضا را به سمت هوشمند سازی و شفاف سازی ببریم و قوانین بصورت مشخص و عملیاتی در سامانه شهرسازی و معماری بارگذاری شود تا از تصمیمات سلیقه ای هم جلوگیری شود.

سالاری با بیان اینکه بیشتر نارضایتی مردم ناشی از بی عدالتی هاست گفت: متاسفانه برخی با توجه به روابطی که دارند، امتیازاتی را در حوزه ساخت و ساز دریافت می کنند اما اگر مردم بدانند سخت گیری در حوزه ساخت و ساز و رعایت اصول و مقررات برای همه یکسان است، قطعا سخت گیری ها را می پذیرند.

وی اضافه کرد: حجم بالای تماس های مردمی با سامانه 1888 نشان می اعتماد شهروندان به این سامانه است، ما نیز باید پاسخ این اعتماد را بدهیم تا اعتراضات کاهش یابد.

عضو شورای شهر تهران در پایان با ابراز خرسندی از تغییر نگاه شهروندان به مسائل شهری اظهار داشت: بخشی از اعتراضات مردم معطوف به رویه های جاری در شهر است به عنوان مثال تعدادی از شهروندان به تعریض خیابان ها در محلات قدیمی که منجر به حضور بیشتر خودروها و افزایش آلودگی هوا می شود، اعتراض داشتند که این نگاه ارزشمندی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی است.