رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به خبر ممنوعیت صدور پروانه های ساختماتی تا 5 سال گفت: این موضوع صحت نداشته و شورا و شهردار چنین اختیاری ندارند.

 محمد سالاری روز یکشنبه در حاشیه نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این خبر را در فضای مجازی دیدم اظهارداشت: بررسی ها نشان داد هیچ یک از اعضای شورا در خصوص توقف پروانه های ساختمانی مطلبی را عنوان نکرده اند و این موضوع در نشستی مطرح و اعلام شد ه به موجب صدور پروانه های قابل توجه و بارگذاری زیاد از ظرفیت، طرح تفصیلی تا حدی اشباع شده است.

سالاری با بیان اینکه چنین خبری صحت ندارد تصریح کرد: شهرداری و شورا اختیار اتخاد چنین تصمیمی را ندارد.

 وی با اشاره به وجود چهار پهنه در شهر در قالب طرح تفصیلی تهران گفت: این طرح از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری برخوردار است و نه تنها شورا بلکه شهردار هم اختیار توقف صدور پروانه را ندارد.