محمد سالاری گفت:انتظار افکار عمومی ، شهروندان و شورای شهر تهران از معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران اینست که برنامه های اجرایی خود را برای رفع مشکلات این حوزه ارائه دهند.

 رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر تهران در واکنش به گزارش پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در خصوص برنامه های این معاونت اظهار داشت: در این گزارش مجموعه ای از چالش ها و مشکلات اصلی حوزه حمل و نقل شهر تهران مطرح شد که نشان می دهد ما با یک نابهنجاری تمام عیار در حوزه ماموریت های حمل و نقل و ترافیک مواجهیم. بخشی از آن مربوط به بحث های حقوقی وقانونی و تعاملات بین دستگاه ها و نهادها است و بخش دیگر مربوط به مدیریت شهری و برنامه ای که شهرداری تهران دارد.

 وی با اشاره به راهکارهای ارائه شده توسط معاون ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: راهکارهای ارائه شده در این جلسه صرفا در سطح بیان سیاست ها بود در حالی که انتظار افکار عمومی ، شهروندان و شورای شهر تهران اینست که شهرداری تهران برنامه های اجرایی خود را برای رفع مشکلات بیان کند.

 سالاری افزود: به عنوان مثال ما در حال حاضر ۱۹۰ کیلومتر خط مترو داریم که طبق برنامه باید به ۳۰۰ کیلومتر برسد آقای پورسید آقایی اعلام کنند که طی ۴ سال چند درصد را می توانند عملیاتی کنند.

 وی در پایان تاکید کرد: درخواست داریم معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران طی یک ماه آینده برنامه عملیاتی خود را ارائه دهد.