محمد سالاری از برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران درخصوص موضوع ساماندهی اراضی کن در آینده ای نزدیک خبرداد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری با اشاره به جلسه مشترکی که توسط کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیسیون عمران شورای شهرتهران به منظور بررسی موضوع ساماندهی اراضی و باغات کن برگزار شد گفت: با توجه به اینکه پیوست های مطالعاتی مربوط به ساماندهی اراضی محدوده کن شامل اراضی کشت اجباری ، باغات و بارگزاری در این محدوده ، طی سلسله جلسات کارشناسی در حال نهایی شدن می باشد ،کمیسیون های شهرسازی و عمران طی جلسه ای مشترک با حضور مسئولین شهرداری تهران و مشاور طرح تفصیلی شهر تهران، بررسی نهایی آن را در دستور جلسه روز سه شنبه کمیسیون های مذکور قرار دادند.

وی ادامه داد: این جلسه در راستای دغدغه های اهالی روستای کن انجام پذیرفت تا دغدغه ها و نظرات تمامی ذینفعان در فرآیند تصویب طرح تفصیلی نهایی ،لحاظ گردیده و موجبات تحقق پذیری مفاد طرح تدوین شده را ایجاد نمایند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری افزود: با توجه به اینکه در محدوده اراضی کن مشکلات فراوانی از جمله بروز و ظهور آسیب های اجتماعی ،شکل گیری مشاغل نامتجانس و عدم وجود انگیزه برای احیای باغات و همچنین عدم توجه به ساکنین محدوده اراضی کن را داریم ،کمیسیون شهرسازی طی دو سال گذشته جلسات متعددی را در این خصوص با حضور مسئولین مربوطه برگزار نموده و جلسه دیروز کمیسیون های شهرسازی و عمران نیز در ادامه جلسات گذشته و در جهت کارشناسی نهایی به منظور برآورده کردن مطالبات به حق اهالی کن برگزار گردید.

وی با اشاره به اینکه مدل مشارکت دهی تمامی ذینفعان در فرآیند ساماندهی اراضی و باغات محدوده کن نقطه قوت طرح مورد برررسی می باشد گفت: در این طرح شهرداری مکلف شده با محوریت مشارکت دهی صاحبان اراضی و باغات نسبت به ایجاد تمامی زیر ساخت های لازم اعم از شبکه های کوچه باغ ها ، روشنایی و شبکه های آبیاری اقدام نماید و با کمترین بارگزاری در محدوده اراضی و باغات این محدوده نسبت به ارتقای کیفیت محیطی و زندگی اقدامات لازم را انجام دهد.

سالاری در پایان اعلام کرد: بزودی موضوع ساماندهی اراضی کن در جلسه کمیسیون ماده 5 شهرداری مطرح خواهد شد.