رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: با وجود حساسیت موضوع مدیریت بحران، متاسفانه در کشور ما هنوز یک ساختمان اساسی که همه اجزای مدیریت بحران در آن جای بگیرد، نداریم و این نشان می دهد در مدیریت بحران عقب هستیم.

محمد سالاری در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی تهران سما با اشاره به حوادث مختلفی که در سال گذشته و ماه های پیشین در مقابله با حوادث ناشی از وقوع سیلاب و طوفان در شهر تهران رخ داد، اظهار کرد: مجموعه اتفاقات گذشته نشان می دهد کمترین آمادگی را هم برای مقابله با حوادث غیر مترقبه نداریم و این در حالی است که این مشکل تنها به شهرداری تهران بر نمی گیرد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شهر تهران تاکید کرد: مشکل مدیریت بحران به تصمیم گیری های کلان کشور برمی گردد چرا که هنوز ساختمان مدیریت بحران به عنوان یکی از مهمترین نهادهای کشور ما در ساختمان اجاره ای قرار دارد که نشان از وضعیت تصمیم سازی ها در این حوزه است.

سالاری با اشاره به اظهارات مدیرسازمان مدیریت بحران در بازدید از روسیه اظهار کرد: گزارش این بازدید در صحن شورای شهر حاکی از آن بود که عرصه ای چند برابر فرودگاه امام(ره) در اختیار مدیریت بحران گذاشته شده است و ماکت کل شهرهای کشور روسیه با توجه به موضوعات بحران ساز همچون مسیر سیلاب ها، گسل ها ، رود دره ها و مبادی ورودی مشخص شده است. به طوری که مدیریت بحران می تواند در مرکز برای مسائل تصمیم گیری کند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه در حوزه مدیریت بحران در کلان کشور دچار مشکلات بسیار جدی هستیم، اعلام کرد:مسئلین مربوطه جایگاهی را که باید برای بحران قائل باشند، نیستند.

وی با بیان اینکه در شهر تهران موضوع مدیریت بحران مشکل جدی تری است در این باره افزود: به رغم اینکه مدیریت بحران به شهرداری تهران واگذار شده است اما با توجه به عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری، نیاز به همراهی و همدلی تمام نهادهای مستقر در شهر تهران با شهرداری هست چرا که مدیریت بحران ، نوعی مدیریت جامع برای تمامی سازمان و نهادهاست و در شرایطی که سازمان ها و نهادهایی که اختیار حساب و تبعیت از شهرداری تهران را ندارند نمی توان برای مدیریت بحران برنامه ریزی کرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ابراز امیدواری کرد: با توجه به اهمیت موضوع مدیریت بحران در پایتخت، در دولت برای تهران تصمیمات اساسی اتخاذ شود و حوزه اختیارات مدیریت شهری گسترش پیدا کند.