قائم مقام حزب همبستگی طی سخنانی در اولین جلسه اعضای حزب همبستگی ایران اسلامی در سال 98 به منظور دیدار نوروزی اعضای این حزب و جمعی از اصلاح طلبان و بررسی ابعاد فنی و کارشناسی حادثه سیل اخیر در کشور برگزار شد، گفت: حادثه سیل فراگیری که امسال رخ داد و اغلب استان ها را درگیرکرد، در کنار خسارات جانی و مالی گسترده ای که برای هم وطنان عزیزمان داشت، موجب ایجاد یک دغدغه عمومی نسبت به مدیریت بحران، رعایت پیوست های مطالعاتی، حفاظت از محیط زیست و اقلیم و … شد.

وی ادامه داد: طی سال های اخیر مشکلات محیط زیستی مشکل اول مملکت بوده است، چراکه متاسفانه آحاد مردم جامعه و اغلب سازمان ها و نهادها، صرفا مبتنی بر منافع شخصی و سازمانی از محیط بهره برداری کرده اند و توجه جدی به حفاظت و صیانت از آن نداشته اند. بنابراین این مشکل حل نمی شود مگر اینکه یک دغدغه عمومی در سطح جامعه نسبت به توجه به صیانت و حفاظت از محیط زیست ایجاد شود، در غیر اینصورت صرف رویکردهای تحکمی نهادهای حاکمیتی در این خصوص به رفع مشکلات نمی انجامد.

محمد سالاری تصریح کرد: بنظر من سیل اخیر می تواند نقطه عطفی در تاریخ ایران برای یک تغییر نگاه و باور عمومی نسبت به محیط زیست و نیز توجه به اصول فنی و کارشناسی و مطالعاتی در تصمیم گیری ها و اقدامات باشد. با توجه به بروز و ظهور شبکه فضای مجازی و تحقق واقعی رکن چهارم دموکراسی، در این مقطع تاریخی اگر مجموعه تصمیم سازان و کنشگران بتوانند در این فضا تدبیر و راهبری کنند، این بلای طبیعی در کنار خسارات وارده می تواند یکی از الطاف خفیه الهی باشد.

وی افزود: برای حل مشکلات ابتدا باید زمینه اجتماعی فراهم شود و نگاه از بالا به پایین در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها اصلاح شود چراکه در این روزها کشور ما دچار مشکلات جدی است، شکل گیری مسئولیت پذیری اجتماعی، مهم ترین عامل برای بهبود شرایط است.