سالاری درجریان یکصد و پنجاهمین جلسه شورای شهر تهران از لغو شدن مراسم تحلیف منتخبین چهارمین دوره شورایاری محلات شهر تهران در روز 8 اردیبهشت 94 انتقاد کرد.

 

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای اسلامی شهر تهران اظهارداشت: طبق روال سه دوره گذشته انتخابات شورایاری ها ، می بایست مراسم تحلیف منتخبین شورایاری در روز 7 یا 8 اردیبهشت برگزار می گردید که در این دوره علی رغم اعلام قبلی تاریخ قطعی مراسم که روز هشتم اردیبهشت ماه بود ، مراسم به دلایل نامعلومی برگزار نشد.

 

وی با اشاره به اینکه تعویق برگزاری این مراسم ، شائبه هایی مبنی بر اینکه قرار است 6 نفر افراد منتصب به اعضای 7 نفره شورایاری ها اضافه شوند، ایجاد نموده است ادامه داد: اساسا شورای شهر تهران با اضافه شدن افراد منتصب ، به اعضای منتخب شورایاری های محلات شهر تهران جهت تصمیم گیری های مشترک بویژه انتخاب هیات رئیسه محلات و هیات رئیسه مناطق مخالف است ، چراکه اضافه کردن افراد انتصابی با ماهیت برگزاری انتخابات شورایاری ها مغایرت اساسی دارد و بطور کلی در فرایند انتخابات های کشور مانند انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین سه دوره گذشته شورایاری ها چنین موضوعی مرسوم نبوده است. این موضوع درست مثل این است که پس از فرآیند انتخابات در شورای شهر و انتخاب 31 نفر عضو ، 15 یا 20 نفر هم منتصب شوند و مجموع این 50 نفر هیات رییسه و رییس شورا را انتخاب کنند.

 

رییس هیات نظارت بر انتخابات چهارمین دوره انتخابات شهر تهران در پایان از رییس شورای شهر تهران درخواست کرد به منظور رفع دغدغه اعضای شورای شهر تهران و منتخبین چهارمین دوره انتخابات شورایاری ها و شهروندان تهرانی در اسرع وقت نسبت به برگزاری مراسم تحلیف شورایاران اقدام شود.