تصمیم گیری در خصوص طرح ساماندهی پادگان 06 در جلسه بعد از ظهر روز سه شنبه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

 در پی مخالفت کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با موضوع بارگذاری و ساخت و ساز در پادگان 06 پاسداران، محمد سعید ایزدی دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه ای به محسن هاشمی رییس شورای شهر خواستار بررسی موضوع در نهاد شورا و اعلام نظر این نهاد به شورایعالی شهرسازی و معماری شد.

 در همین راستا و با ارجاع نامه ایزدی به کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، اولین نشست تخصصی در این خصوص با حضور مدیران معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مشاور طرح و تعدادی از اساتید و مشاورین شهرتهران برگزار شدد که در نهایت برآیند نظرات کارشناسی این نشست، مخالفت جدی با بارگذاری و ساخت و ساز در عرصه 50 هکتاری پادگان 06 بود.