سخنگوی ستاد انتخابات چهارمین دوره شورایاری محلات خبرداد: محمد سالاری بعنوان رییس هیات نظارت بر چهارمین دوره انتخابات انجمن شورایاری های شهر تهران انتخاب شد.

 

امیرفاضل الهیان گفت : در چهارمین جلسه هیات نظارت بر انتخابات شورایاری ها که با حضور 8 نفر از اعضای هیات9 نفره نظارت بر انتخابات شورایاری ها تشکیل شد، اعضای هیات رییسه هیات نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شورایاری ها تهران به اتفاق آراء انتخاب شدند .

 

بر اساس این گزارش ، محمد سالاری بعنوان رییس ، اقبال شاکری نائب رییس و معصومه آباد دبیر هیات نظارت بر انتخابات شورایاری های شهرتهران انتخاب شدند.

 

همچنین در این جلسه آیین نامه نحوه تشکیل جلسات هیات نظارت و نحوه نظارت بر انتخابات شورایاری های دوره چهارم شهر تهران به تصویب رسید.

 

گفتنی است ، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ، اسماعيل دوستي‌، محسن سرخو‌، رضا تقي‌پور، اقبال شاکري، احمد دنيا مالي، عليرضا دبير‌،‌هادي ساعي و معصومه آباد اعضای هیات نظارت برانتخابات چهارمین دوره شورایاری ها می باشند.