رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از انتخاب هیات رئیسه کمیته‌ سیاسی شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب در جلسه اخیر این شورا خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد این کمیته و همچنین کمیته استان ها برنامه های یکساله این کمیته ها را تهیه و به شورا ارائه دهند.