رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: به منظور حفظ و صیانت از باغات شهر تهران باید مجوز برج باغ ها لفو شود.

محمد سالاری در سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به جلسات مشترک بین کمیسیون شهر سازی و معماری و کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران اظهارداشت: ما در جلسات مختلف به این نتیجه رسیدیم که تداوم اجرای مجوز برج باغ ها خسارات جبران ناپذیری به شهر تهران وارد می کند، بنابراین پیشنهاد می کنیم لغو این قاعده در دستور جلسه شورای شهر قرار گیرد و ساخت و ساز در باغات در حد تراکم املاک مجاور باشد.