تحرکات اخیر رئیس دولت دهم با چاشنی دعوت رئیس جمهور به مناظره ، وعده افزایش غیرمتعارف یارانه ها ، تهییج مردم با سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی و تمرکز بر معضلاتی که کشور با آنها درگیر است، علاوه بر اینکه نشانه هایی از سودای بازگشت به قدرت توسط برخی امتحان پس داده هایی است که عملکرد گذشته شان از دلایل اصلی مشکلات کنونی است، زنگ خطری است که اگر مجموعه نظام و به خصوص دولت مراقب نباشند می تواند به بازگشت پوپولیست ها به قدرت منتج شود چراکه سخت شدن معیشت و روند رو به رشد آسیب های اجتماعی وقتی با اخباری از رانت خواری ها و مفاسد اقتصادی توام می شود به غیر از اینکه نارضایتی های عمومی را به همراه دارد، زمینه پذیرش رفتارهای عوامگرایانه را نیز در جامعه فراهم می کند که این زنگ خطری برای دولت و حامیان اصلاح طلب آن خواهد بود.

متاسفانه در ماه های اخیر علاوه بر تاثیر تحریم ها و برخی سوء مدیریت های داخلی که به عدم تحقق وعده های رئیس جمهور منجر شد ، مردم با بمبارانی از اخبار مربوط به افزایش قیمت ها و تاثیر مخرب جولان دلالان و مفسدان اقتصادی بر معیشت خود روبه رو شدند و پاسخگویی و اطلاع رسانی مناسبی هم از سوی دولت و مجموعه حاکمیت نسبت به چرایی این اتفاق صورت نگرفت و همین امر به افزایش نارضایتی عمومی دامن زد و بستر ظهور رفتارهای پوپولیستی را برای کسانی که مترصد ضربه زدن به دولت و تطهیر عملکرد گذشته خود بودند را فراهم ساخت.

یادآوری این نکته ضروری است که تاکیدی که اصلاح طلبان بر شفافیت در گفتار و عملکرد و تقویت تیم رسانه ای دولت در سال های گذشته داشتند دقیقا برای جلوگیری از یاس آفرینی بحران هایی شبیه به آنچه در ماه های اخیر رخ داد، صورت گرفت زیرا در فضایی که گفتگوی صریح حاکمیت و دولت با مردم تداوم داشته باشد و واقعیت های کشور با صداقت برای مردم بیان شود، بی گمان جایی برای رفتارهای هیجانی شبیه به آنچه در هجوم برای خرید ارز ، سکه و خودرو شاهد بودیم رخ نخواهد داد و مجالی برای تهییج مردم با رفتارهای عوام پسند و پوپولیستی باقی نمی ماند تا عده ای با زیر سوال بردن همه ارکان نظام و با شعار افزایش چشمگیر یارانه ها که به نوعی تاراج ثروت ملی است در اندیشه بازگشت به قدرت با فریب افکار عمومی باشند و خود را در میان انبوهی از مشکلات داخلی و خارجی به عنوان ناجی کشور معرفی کنند.

در این شرایط همه مسئولان باید به این باور برسند که آینده نظام را نمی توان به افراد و تفکری سپرد که عملکرد گذشته آنان به تکثیر رانت و فساد اقتصادی و اجماع جهانی علیه ایران منجر شد و این امر تنها با حاکم شدن گفتگوی شفاف مجموعه حاکمیت به ویژه دولت با مردم و تلاش در جهت تحقق وعده های رئیس جمهور به خصوص بهبود شرایط معیشت مردم امکان پذیر خواهد بود چرا که فشار بی سابقه اقتصادی که در ماه های اخیر زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است به پاشنه آشیلی تبدیل شده است که دشمنان خارجی و برخی مخالفان داخلی برای تحقق رویاهای خود چشم طمع به آن دوخته اند و به همین دلیل است که اصلاح طلبان، اصولگرایان معتدل و همه دلسوزان نظام باید تمام توان خود را برای موفقیت دولت و گذر از شرایط سخت کنونی به کار گیرند و با رفع معضلات اقتصادی مردم به افزایش امید و بازگشت اعتماد عمومی کمک کنند چرا که در غیر اینصورت بازگشت پوپولیست ها با توجه به حاکم شدن فضای یاس در جامعه بیش از همیشه محتمل خواهد بود.