محمد سالاری در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورا در تذکری به شهرداری تهران از محدود بودن مهلت آغاز عملیات ساختمانی انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر مهلت اعتبار پروانه برای آغاز عملیات ساختمانی دو سال است. ما در اواخر دوره چهارم شورا پیگیری کردیم تا این مهلت برداشته شود و مردم حقوق مکتسبه خود را از طرح تفصیلی بگیرند و هر موقع که سرمایه لازم برای اتمام عملیات ساختمانی را داشتند، ساخت و ساز را شروع کنند تا با بناهای نیمه کاره و متروکه و گودهای پرخطر در شهر مواجه نباشیم.

سالاری ادامه داد: متاسفانه در یک بازه زمانی، مهلت پروانه شهرسازی از 2 سال به یکسال کاهش یافت و هر روز در سطح مناطق و در شورای شهر ما با شهروندانی مواجه هستیم که تا اقدامات عملیات ساختمانی را شروع می کنند مهلت  یکساله تمام  و پروانه ابطال می شود و مالکان باید عوارض را به روز پرداخت کنند و هم  ممکن است ضوابط طرح تفصیلی تغییر کرده و مراوداتی هم با مردم انجام شده باشد که این موضوع اکنون تبدیل به یک معضل عمومی شده است و من بارها این مساله را در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مطرح کرده ام.

وی تصریح کرد: فلسفه تعیین مهلت برای پروانه ساختمانی به اولین طرح تفصیلی شهر تهران در سال 1349 بر می گردد که آن زمان جمعیت تهران 2.5 میلیون نفر بوده و محدوده 5 ساله 180 کیلومتر مربع با تراکم جمعیتی نزدیک به 130 نفر در هکتار و با افق 25 ساله 650 کیلومتر مربع با جمعیت پذیری 5.5 میلیون نفر بود که مدیریت شهر برای اینکه محلات شهر تهران، معابر، سرانه های خدماتی و اداره جات شکل بگیرند، رونق ساخت و ساز در تهران را به عنوان یک اولویت جدی قلمداد و تاکید کرد که اگر کسی پروانه می گیرد باید عملیات ساختمانی را طی دوسال شروع کند، در غیر اینصورت پروانه ابطال می شود و باید مابه التفاوت عوارض را به روز پرداخت کند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزو: در صورتی که اکنون خط قرمز شهر تهران جمعیت پذیری است و باید مالکی که پول پروانه را به روز می دهد و عملیات را 5 سال با تاخیر شروع می کند‌ را تشویق هم کرد،‌چراکه هم عوارض را به روز پرداخت کرده و هم 5 سال دیرتر سرانه ها را به شهر تحمیل می کند. مهلت پروانه ساختمانی  باید برداشته شود، چراکه با رویکردها و سیاست های فعلی که مغایر است و من بارها این موضوع را پیگری کرده ام اما به نتیجه نرسیده است، لذا در این خصوص به شهردار تهران تذکر می دهم.