رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه ای که با مدیران مترو در حاشیه بازدید از خط هفت مترو به همراه رییس شورا و اعضای کمیسیون های شهرسازی و معماری و حمل ونقل شورای شهر تهران داشتند گفت: امروز دیده بان های شهری معترض هستند که در دوره مدیریت شهری گذشته، تمام دارایی های شهر اعم از املاک و اراضی و ظرفیت طرح تفصیلی صرف کارگاه های عمرانی و بزرگراه های درون شهری شد، بدون اینکه در ارتقاء کیفیت زندگی از جمله کاهش ترافیک و آلودگی هوا تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

وی با بیان اینکه ایجاد بزرگراه های درون شهری در این حد و اندازه یک اشتباه استراتژیک و تاریخی بود اظهار داشت: من این موضوع را بارها از دوره گذشته تاکنون گفته ام که تمام املاک و دارایی های ارزشمند ملکی، شهرداری تهران در پروژه های عمرانی با اولویت بزرگراه سازی هزینه شد، در صورتی که با بهینه سازی و حفظ این املاک می توانستیم برای همیشه تاریخ بدون فروش یک مترمربع تراکم و بارگذاری، شهر را اداره کنیم.

سالاری تصریح کرد: علی رغم اینکه در دروه های گذشته ماموریت های نرم افزاری که به ارتقاء کیفیت زندگی در شهر می انجامد، مورد غفلت واقع شد و تمرکز بر انجام ماموریت های سخت افزاری بود اما همچنان در این دوره مدیریت شهری نیز مردم تهران از ما مطالبه اقداماتی در حوزه عمرانی را دارند و تنها حوزه عمرانی که اولویت اساسی شهر است و ما باید اقداماتی را در این خصوص انجام دهیم، توسعه و تجهیز مترو تهران است.

وی خطاب به محسن هاشمی گفت: مردم تهران با یک رای تاریخی شما را به عنوان نماینده خود در شورای شهر انتخاب کردند و سپس رییس شورا شدید، مترو نیز از گذشته با نام خانواده هاشمی رفسنجانی گره خورده است لذا باید با پیگیری های مجدانه شما و ما به عنوان اعضای شورای شهر، اقدامات خوبی در این حوزه انجام شود حتی اگر متحمل بدهی شویم چراکه اگر در این حوزه اقدام اساسی صورت نگیرد باید پاسخگوی مردم باشید. رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به ظرفیت های درآمدزایی حوزه مترو بیان کرد: ایجاد مجتمع های ایستگاهی یکی از ظرفیت هایی است که مترو دارد و در دوره گذشته هم شهرداری لایحه ای را ارائه داد که در کمیسیون ماده 5 مصوب شد، بر اساس آن تمام مجتمع های ایستگاهی رتبه بندی شدند و از کمیسیون ماده 5 مصوبه گرفتند.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: با اینکه مجتمع های ایستگاهی جمعیت پذیری ایجاد نمی کنند و در عین حال به شهروندان خدمات ارائه می دهند و مردم شهر ترغیب می شوند تا از طریق مترو سفر کنند و در این مجتمع های ایستگاهی و TOD ها، انواع خدمات مورد نیاز را دریافت کنند و مجددا با همین قطارهای مترو به مبداء برگردند اما متاسفیم که دو سال از این موضوع می گذرد اما این مصوبه عملیاتی نشده است.

وی افزود: ما به عنوان کمیسیون شهرسازی و معماری اعلام می کنیم، علی رغم اینکه با بارگذاری فراتر از طرح تفصیلی در هر حوزه ای مخالفیم اما معتقدیم در خصوص مجتمع های ایستگاهی باید نهایت کمک و مساعدت را داشته باشیم.

سالاری در پایان ضمن تشکر از دست اندرکاران حوزه مترو اعم از رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و کارشناسان و مشاوران مربوطه در توسعه، تجهیز و ایمن سازی خط 7 مترو، حمایت شورای شهر تهران از شرکت مترو تهران را ضرورتی انکار ناپذیر دانست.