رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در صد و بیست و نهمین جلسه شورای شهر تهران در جریان بررسی بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران در خصوص بودجه ماموریت‌های شهرسازی و معماری گفت: یکی از ماموریت‌هایی که در حوزه شهرسازی و معماری در سال ۹۸ به آن توجه شده تکمیل و بازنگری طرح تفصیلی است، حدود ۷ سال از ابلاغ طرح تفصیلی گذشته و در برنامه ۵ ساله سوم هم بر بازنگری تاکید شده است.

 وی ادامه داد: تکالیف طرح تفصیلی و طرح جامع و طرح‌های موضعی و موضوعی شهر تهران، ساماندهی سیما و منظر شهری، ساماندهی حریم شهر تهران، ساماندهی بافت‌های تاریخی و پهنه‌های طبیعی واجد ارزش و ساماندهی و نوسازی بافت‌های فرسوده نیز از دیگر اولویت‌ها در بودجه حوزه شهرسازی و معماری در سال ۹۸ است.

 سالاری تاکید کرد: خوشبختانه با همکاری اعضای شورا، توجه ویژه‌ای به پروژه‌های محرک توسعه و بهسازی محیطی در بافت‌های فرسوده شده است و من فکر می‌کنم در سال آینده اتفاقات خوبی در این حوزه رخ دهد. همچنین برخی از پژوهش‌های حوزه معماری و شهرسازی و ایجاد عرصه‌های همگانی و عمومی با رویکرد پیاده محوری نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است.