محمد سالاری گفت: اگر ما می خواهیم از ظرفیت شورایاری ها استفاده کنیم باید آنها را در تدوین برنامه ها و تصمیم سازی ها و تصمیمی گیری ها دخالت دهیم و با آنها عهد ببندیم که از برنامه های تدوین شده صیانت کنیم.

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهرتهران در سیصدو ششمین جلسه شورا بااشاره به گزارش عملکرد سال 94 ستاد هماهنگی شورایاری ها در خصوص هدف تشکیل نهاد شورایاری اظهار داشت:در سال اول شورای شهر تهران با توجه به گستردگی شهر تهران و تعداد محدود اعضای شورای شهر و اینکه امکان انجام وظیفه نظارتی در گستره وسیع شهر تهران توسط نهاد شورا امکانپذیر نیست نسبت به ایجاد نهاد شورایاری ها اقدام نمود تا شورایاران بعنوان بازوان اعضای شورای شهر در انجام وظایف نظارتی و نیازسنجی و امکان سنجی محلات و مناطق اقدام نمایند ، اما سوال اینجاست که اکنون اعضای شورا در فرآیند انجام وظیفه نظارتی به چه میزان از نظرات اعضای شورا یاری های محلات بهره می برند؟

وی ادامه داد : اکنون در رسیدن به اهدافی نظیر ایجاد افزایش میزان همدلی و اعتماد در بین مردم محله ،ایجاد حس مسئولیت شهروندی ،ایجاد روابط اجتماعی و فرهنگی گسترده در محله،افزایش فضای مشارکت فعال بین مردم و نهایتا افزایش سرمایه های اجتماعی در شهر به منظور ارتقاء کیفیت زندگی چه اتفاقاتی افتاده است؟

سالاری افزود: شورای اول ایجاد این نهاد را تصویب کرد و شوراهای بعدی هم به نهادینه شدن آن کمک کردند و شهرداری تهران نیز زیر ساخت هایی را برای هر محله مانند یک پاتوق و سرای محله ایجاد کرده است.واقعیت اینست در حوزه سخت افزاری سرمایه بسیار عظیمی برای این نهاد ایجاد شده است و هم اکنون نهاد شورایاری تا حدود زیادی نهادینه شده است اما آیا ستاد شورایاری ها بررسی کرده است که مدیریت محله اعم از شورایاران و امناء محله در رسیدن به اهدافی مانند 1- کاهش تخلفات ساختمانی در محلات به چه میزان تاثیرگذار بوده است؟2- در خصوص آموزش شهروندان از جمله تفکیک زباله از مبدا نسبت به گذشته که چنین نهادی وجود نداشته چه تاثیری داشته است 3- در حوزه صیانت از فضاهای عمومی پارک ها ،درختان ، فضاهای سبز و رعایت مقررات شهر سازی و معماری و صیانت از مفاد طرح تفصیلی به چه میزان مدیریت محله شامل نهاد شورایاری و امناء تاثیر گذار بوده اند؟ 4- در افزایش تعامل بین شهروندان و کاهش آسیب های اجتماعی ویژه سطح محلات که از اهداف اولیه تشکیل نهاد شورایاری به چه میزان موفق بوده است ؟

وی ادامه داد : اهداف اولیه تشکیل شورایاری ها برگزاری نشست ها ، جشنواره ها و ایجاد 26 نشریه الکترونیکی و ده نشریه مکتوب ، برگزاری انتخابات ،حضور اعضای شورای شهر در محلات و یا حضور شورایاری ها در شورا و یا حضور اعضای شورا و یا مسئولین شهرداری در بین شورایاران محترم نبوده است.

سالاری در ادامه اضافه کرد: مهم ترین وظیفه و مسئولیت ستاد شورایاری ها و اعضای شورا و مسئولین شهرداری تهران اینست که به کمک ظر فیت اجتماعی نهاد شورایاری در رسیدن به اهداف اولیه و فلسفه ایجاد این نهاد موفق باشیم نه اینکه صرفا به برگزاری جلسات و یکسری گفتگو بپردازیم .

این عضو شورا با اشاره به اینکه نهاد شورایاری به یک ظرفیت بسیار عظیم تبدیل شده است که تمام شهرها و کلان شهرها بدنبال ایجاد این نهاد هستند گفت: من پیش بینی می کنم که اگر این نهاد به روال فعلی پیش برود و به اهداف تعیین شده نیندیشد ، قطعااعضای نهاد شورایاری سرخورده خواهند شد و در آینده انسانهایی که انگیزه کافی برای رسیدن به اهداف مذکور را دارند دیگر وارد شورایاری ها نخواهند شد.و می بایست تمامی انرژی مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری و شورایاری و مدیریت محله با اتخاذ رویکرد همگرایی و هم افزایی در راستای رسیدن به اهداف فلسفه ایجاد این نهاد معطوف گردد.

سالاری با انتقاد به اعضایی که طی بازدید از مناطق و محلات وعده هایی را به شورایاران می دهند گفت: مگر ما برنامه سالانه و 5 ساله تدوین نکرده ایم ؟ اگر ما می خواهیم از ظرفیت شورایاری ها استفاده کنیم باید آنها را در تدوین برنامه ها و تصمیم سازی ها و تصمیمی گیری ها دخالت دهیم و با آنها عهد ببندیم که از برنامه های تدوین شده صیانت کنیم.

وی همچنین در خصوص این رویکردکه انتخابات شورای شهر باید محله ای و منطقه ای باشد اظهار داشت: من مخالف این رویکرد هستم ، دلیلش هم تجربه مجلس شورای اسلامی است که موجب بخشی نگری شده است و کسانی که در شورای شهر تصمیم می گیرند باید در سطح کلان سیاستگذاری و برنامه ریزی کنند و به منافع کلان و ملی شهر بپردازند. در صورتی که انتخابات بصورت محلی و منطقه ای موجبات دامن زدن به بخشی نگری ها می گردد، همانگونه که در مقیاس مجلس شورای اسلامی شاهد رویکرد بخشی نگری در حوزه های انتخابیه توسط نمایندگان حوزه هستیم که برخی از نمایندگان که نسبت به تصویب برنامه های 5 ساله و سالانه ذیل سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام اقدام نموده اند وزراء را استیضاح می کنند تا به مطالبات بخشی و حوزه ای آن ها بر خلاف برنامه مصوب دامن می زنند.