محمد سالاری گفت: طرح ساماندهی حریم شهر تهران در شورایعالی شهرسازی و معماری تعیین تکلیف شد اما مدیریت آن همچنان بلاتکلیف مانده که تعیین تکلیف آن در حیطه اختیارات مجلس است لذا لازم است این موضوع هرچه سریعتر پیگیری شود.

 رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران،ری و تجریش در جلسه علنی شورای شهر در واکنش به گزارش وزیر راه و شهرسازی گفت: مباحثی که در این جلسه مطرح شد می تواند مبدا تشکیل کارگروه ها و کمیته هایی باشد که ما در شورای پنجم برای تحقق آن ها ریل گذاری کنیم.

 وی با اشاره به موضوع مجموعه شهری تهران ادامه داد: انتظار جامعه ، نخبگان، دیده بان های شهری و شوراها از شخص وزیر اینست که اکنون که تعامل خوبی بین دولت، مجلس و پارلمان محلی ایجاد شده ، به موضوع مجموعه شهری که مصوبه دولت را نیز دارد رسیدگی شود.

 سالاری همچنین در خصوص مدیریت حریم شهر اظهارداشت: طرح ساماندهی حریم شهر تهران در شورایعالی شهرسازی و معماری تعیین تکلیف شد اما مدیریت آن همچنان بلاتکلیف مانده است که تعیین تکلیف آن در حیطه اختیارات مجلس است لذا لازم است این موضوع هرچه سریعتر پیگیری شود.

 وی در ادامه سخنانش درباره نظام مالیه شهر گفت: نبود درآمدهای پایدار در شهر منشاء بسیاری از مشکلات و تخلفات است و اکنون که لایحه درآمدهای پایدار در دولت و در کمیسیون کلانشهرها مطرح است لازم است در مورد این لایحه با نگاهی متفاوت از نگاه فعلی تصمیم گیری شود چراکه آنچه اکنون در حال بررسی است موجب تمرکزگرایی بیشتر می شود.

 سالاری با اشاره به موضوع بافت های فرسوده شهری و نوسازی این بافت بیان کرد: در این حوزه هم به اندازه کافی قانون داریم و هم ستاد بازآفرینی به عنوان نهادتسهیل گر تشکیل شده است و اکنون لازم است یک محله یا بلوک شهری بصورت پایلوت برای نوسازی تعیین شود و مورد اجرا قرار گیرد.لذا من تقاضا دارم یک کمیته یا کارگروه مشترک بین شورا،شهرداری و وزارتخانه به منظور پیگیری موضوعات تشکیل شود.