اواخر سال گذشته بود که شورای اسلامی شهر تهران در بررسی لایحه بودجه سال 93 شهرداری تهران تصمیم گرفت تا برای حل مشکل معابر در محدوده بافت های فرسوده تبصره ای را قرار دهد. در تبصره چهل و هشتم قانون بودجه امسال شهرداری تهران، شورای شهر مصوب کرده است: «شهرداری تهران مکلف است در راستای نوسازی و به سازی بافت های فرسوده شهر نسبت به بستر سازی لازم و تهیه زیرساخت های شهری در این بافت ها با اولویت بازگشایی معابر از ردیف بودجه املاک شهرداری هزینه کند. ضروری است فعالیت های مورد نظر با هماهنگی سازمان نوسازی شهر تهران انجام پذیرد.»

 

محمد سالاری با اشاره به این تبصره از قانون بودجه سال 93 شهرداری تهران، گفت: قرار دادن این تبصره با تاکید کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران انجام شد. در واقع در نظر داشتیم تا مناطق با محوریت تملک بافت فرسوده زیر نظر سازمان نوسازی شهر تهران اقدام لازم را در جهت بازگشایی معابر نفوذناپذیر در این محدوده انجام دهند.

 

وی با اشاره به اهداف این تبصره در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر تهران، افزود: هدف اصلی این بود تا شهرداران مناطق با تملک بافت فرسوده بتوانند مشکل محدودیت معابر را که متاسفانه برای امداد رسانی و در شرایط بحرانی غیر قابل نفوذ است؛ رفع کنند.

 

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه تملک ها باید در محدوده هایی انجام شود که شهرداری تهران بتواند معابر را در این بافت های فرسوده تعریض کند، ادامه داد: پیش بینی ما بر این است که اگر شهرداری تهران بتواند از یک سو با کمک دولت نسبت به بازگشایی معابر غیر قابل نفوذ در بافت های فرسوده شهر تهران اقدام کند و از سوی دیگر پروژه های محرک توسعه را در محله های دارای بافت فرسوده اجرایی کند، سرمایه گذاران و بخش خصوصی به راحتی می توانند در جهت به سازی این بافت ها وارد عمل شوند.

 

سالاری با بیان اینکه یکی از مشکلات ساکنان بافت های فرسوده و سرمایه گذاران برای احیا و بهسازی بافت های ناپایدار و فرسوده شهر تهران معابر غیر قابل نفوذ در این محدوده هاست، بیان کرد: در حال حاضر گذرگاه ها و معابر نفوذناپذیر باعث شده تا نه مردم تمایل به نوسازی داشته و نه سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری برای نوسازی این بافت ها داشته باشند. چرا که مالک یک بافت فرسوده بعد از نوسازی نمی تواند مشتری مناسبی برای ملک خود به دلیل معابر نفوذناپذیر پیدا کند.

 

وی با بیان اینکه بازگشایی معابر در این محدوده ها ارزش افزوده را بالا خواهد برد، یادآور شد: اگر دولت و شهرداری تهران اقدام به رفع این مشکل کنند مشکلات ساکنان بافت های فرسوده در نوسازی رفع خواهد شد. همچنین در صورت بروز حادثه امکان امداد رسانی به این محدوده ها بیشتر خواهد شد.

 

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هم اکنون شهرداری تهران با اجرای بسته های تشویقی و عدم دریافت عوارض شهری در جهت توسعه فرهنگ نوسازی در بافت های فرسوده شهر تهران اقدام کرده است، گفت: کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران نیز در جلسه ای که با سازمان نظام مهندسی شهر تهران برگزار کرد، از این سازمان درخواست کرد تا مهندسان ناظر بابت نظارت بر روند نوسازی و گود برداری املاک فرسوده در هنگام ساخت هزینه ای را از مالکان دریافت نکنند. همچنین طبق آخرین جلسه ای که با نمایندگان مجلس نیز داشتیم از آنها خواستیم تا قانونی را مصوب کنند تا هزینه بیمه تامین اجتماعی در هنگام ساخت از سازندگان بافت های فرسوده حذف شود تا بدین وسیله بتوانیم شاهد صدور پروانه سبز در محدوده بافت فرسوده شهر تهران باشیم.

 

محمد سالاری در ادامه صحبت های خود با تاکید بر اینکه اعضای شورای شهر در بازدیدهای دوره ای خود از مناطق شهر تهران چگونگی اجرای این تبصره را رصد خواهند کرد، افزود: با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر تهران بازدیدهای دوره ای خودرا از مناطق 22گانه شهر تهران شروع کرده اند حتما بررسی می کنیم که آیا شهرداران مناطق نسبت به انجام این وظیفه خود برابر قانون بودجه امسال شهرداری تهران اقدامات لازم را انجام داده اند، یا خیر!